วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมาพันธ์ครู 3 จชต. เสวนาครบรอบ 13 ปี

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 11 มี.ค. ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดปัตตานี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ 13 ปี สมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพบปะ ให้กำลังใจ และกล่าวชื่นชมในการทำงานของสมาพันธ์ครูฯ ที่ได้เสียสละต่อสู้เรียกร้องให้กับครูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในตลอด 13 ปี จนสามารถเสนอแนะและพลักดันให้เกิดมาตรการด้านต่างๆ

ทั้งมาตรการการรักษาความปลอดภัย มาตรการการช่วยเหลือเยียวยาครูผู้ได้รับผลกระทบ และการเรียกร้องสวัสดิการให้กับครูในพื้นที่ จนก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ทำให้เกิดขวัญ กำลังใจ ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์และอุดมการณ์ของครู ที่จะพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ ได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น และเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศต่อไป โดยมีนายพงษ์เทพ ไข่มุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ

ด้านประธานสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 13 ปีในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิผลประโยชน์ให้กับครูที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ซึ่งก็ไม่คาดคิดว่าสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งระอุขึ้นมาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบันจะมีผลกระทบต่อครู โดยเฉพาะในช่วงปี 2548-2551 จะได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตลอด 13 ปี สิ่งที่เราเรียกร้องมาโดยตลอดก็คือ เรื่องความปลอดภัย ในวันนี้ครูพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา มีความมั่นใจในระดับหนึ่ง ต่อมาตรการดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย ค่อนข้างมาก ตัวเลขเป็นตัวกำหนดว่าสถานการณ์ดีขึ้น

“จากที่ผ่านมาตัวเลขครูผู้สูญเสีย สูงถึง 184 ราย แต่ช่วงปี 2559 ครูเสียชีวิตเพียง 1 ราย เป็นความเชื่อมั่น และเป็นมติของสมาพันธ์ครู ที่ร่วมประชุมกับทุกหน่วยงาน เพื่อร่วมกันผลักดันมาตรการการรักษาความปลอดภัยครู จะต้องชัดเจน และเป็นรูปธรรม และสามารถปฏิบัติได้ นอกจากนี้ ทางสมาพันธ์ยังได้เรียกร้องเงินเสี่ยงภัย จนปัจจุบัน ครูในพื้นที่ทุกส่วน ได้รับเพิ่มเป็น 3,500 บาท ที่ได้ชื่อว่าเงินพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และครูเอกชนก็เพิ่มเป็น ท่านละ 2,500 บาท ซึ่งทางสมาพันธ์ได้ต่อสู้ยาวนานกว่า 8 ปี กว่าจะได้เงินเส่ียงภัยนี้” ประธานสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวในที่สุด.

ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดปัตตานี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ 13 ปี 12 มี.ค. 2560 06:52 12 มี.ค. 2560 06:54 ไทยรัฐ