วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โฆษก กอ.รมน. เผย2ฝ่ายทำความเข้าใจ เหตุทหารพรานยิง ตร.-ตั้ง กก.สอบแล้ว

โฆษก กอ.รมน. ระบุ ตั้ง กก.สอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ ทหารพรานใช้อาวุธยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ อส. จับกุมผู้ค้ายาเสพติด ที่เจาะไอร้อง นราธิวาส เผย ผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝ่าย รับทราบ และทำความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดชึ้นแล้ว...

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.60 พ.อ.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษกกอ.รมน. ได้ชี้แจงกรณีทหารพรานใช้อาวุธยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจและ อส. ที่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่จับกุมผู้ค้ายาเสพติด ที่อำเภอเจาะไอร้อง ว่า เหตุการณ์ขณะนั้น ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเส้นทาง (ชป.ลว.เส้นทาง) กองร้อยทหารพราน ที่ 4808 อยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเส้นทางเพื่อรักษาความปลอดภัยครู โรงเรียนบ้านบาโงดุดูง หมู่ 6 ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้พบการใช้อาวุธยิงมาทางชุดปฏิบัติการฯ ในระยะห่างไม่เกิน 20 เมตร (ซึ่งทราบในภายหลังว่าเป็นชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในระหว่างการไล่ติดตามรถบรรทุกน้ำมัน(รถปิกอัพดัดแปลง) ซึ่งในขณะนั้น ชป.ลว.เส้นทาง คิดว่าเป็นรถของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง จึงได้มีการใช้อาวุธตอบโต้โดยทันที เพราะในพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีมาตรการอย่างเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

ภายหลังเหตุการณ์ยุติลง จึงได้ทราบว่าเป็นความเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝ่ายได้รับทราบเหตุการณ์และเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันที เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อเท็จจริงและป้องกันการบิดเบือนข่าวสารที่จะทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจและความเชื่อมั่นระหว่างประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเยียวยาตามระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอันเกิดจากการกระทำเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเนื่องมาจากเหตุความไม่สงบ

โฆษก กอ.รมน.กล่าวด้วว่า ขอเรียนชี้แจงว่า ทหารพรานที่ได้รับการบรรจุและปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติของบุคคลที่ครบถ้วนตามที่หน่วยงานกำหนดขึ้นแล้ว ยังต้องได้รับการฝึกฝนอบรมอย่างเข้มงวดในเรื่อง อุดมการณ์ทางการเมือง, ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นใน จชต., กฎหมายเบื้องต้น, วิชาชีพต่างๆเพื่อช่วยเหลือและให้ความรู้แก่ประชาชน และการบรรเทาสาธารณภัย ในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย เพื่อให้กำลังทหารพรานเป็นหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการตามนโยบายที่มุ่งให้สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย มีการพัฒนาบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน

“จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ กอ.รมน.และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะต่อญาติของผู้ที่ได้รับการสูญเสียและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ แม้เหตุการณ์จะผ่านพ้นไปแล้ว คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ก็ได้เร่งดำเนินการเพื่อให้ได้ทราบข้อเท็จจริงและป้องกันการบิดเบือนข่าวสารที่จะทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจและความเชื่อมั่นระหว่างประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังข้อเท็จจริงจากคณะทำงานฯ และหน่วยงานราชการ อย่าได้หลงเชื่อหรือรับฟังข่าวสารจากแหล่งอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเป็นเครื่องมือจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่ต้องการให้พี่น้องประชาชนไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐได้” โฆษก กอ.รมน.กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทหารพรานยิงตร.นราฯ สาหัส 2 อส.ตาย1เหตุเข้าใจผิด ขณะขับไล่ตามคนร้าย

โฆษก กอ.รมน. ระบุ ตั้ง กก.สอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ ทหารพรานใช้อาวุธยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ อส. จับกุมผู้ค้ายาเสพติด ที่เจาะไอร้อง นราธิวาส เผย ผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝ่าย รับทราบ และทำความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดชึ้นแล้ว 11 มี.ค. 2560 17:38 11 มี.ค. 2560 18:34 ไทยรัฐ