วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตะลุยโลกใบใหญ่ 12/03/60

ตะลุยโลกใบใหญ่ สัปดาห์นี้ “พี่ม้ามังกร” ขอพาน้องๆไปชมนิทรรศการ เย็นศิระ เพราะพระบริบาล ที่ห้องจัดนิทรรศการกลางท้องสนามหลวงซึ่งจัดการแสดงเป็น 5 โซน

โซน 1 บุญของแผ่นดินไทย แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก คือ บุรพกษัตริย์ผู้สร้างชาติไทย นำเสนอในรูปแบบภาพวาดและสื่อผสม ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน และเหตุการณ์สำคัญๆในแต่ละยุคสมัย อาทิ การทำยุทธหัตถีในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นต้น

ส่วนที่สอง สืบสานตำนานราชวงศ์จักรี นำเสนอภาพพระบรมสาทิสลักษณ์และพระบรมฉายาลักษณ์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1-10 แห่งราชวงศ์จักรี และภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจสำคัญที่ทรงสร้างบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน

ส่วนที่สาม พระเจ้าอยู่หัวในดวงใจ จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งแสดงถึงพระราชจริยวัตรดุจสามัญชน เป็นภาพหาดูยาก จำนวน 89 ภาพ ในพระอิริยาบถต่างๆ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ และฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์ ทั้ง 48 บทเพลงจากเปียโน ซึ่งเล่นโดยอัตโนมัติ

จากนั้นจะเข้าสู่ โซน 2 พระราชาผู้ทรงธรรม (ทำ) แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 4 ส่วน ส่วนแรก ในหลวงอย่าละทิ้งประชาชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจาก บทพระราชนิพนธ์ “เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิทเซอร์แลนด์” ส่วนนี้จัดแสดงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในวันที่เสด็จกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2489 ส่วนที่สอง จัดแสดงภาพและภาพเคลื่อนไหว พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

ส่วนที่สาม เป็นภาพเคลื่อนไหวในจอพาโนรามา 180 องศา เกี่ยวกับ การทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ต้นรัชกาล จนนำมาสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4,685 โครงการ พร้อมจัดแสดงเครื่องสีข้าว และของใช้ส่วนพระองค์ อาทิ แผนที่ ดินสอ วิทยุสื่อสาร และ ส่วนที่สี่ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การดำเนินงานของรัฐบาล

ถัดมาคือ โซน 3 กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ จัดแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก คือ วีดิทัศน์ที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก อาทิ การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในต่างประเทศ, 60 ปีแห่งการครองราชย์ กษัตริย์ทั่วโลกแซ่ซ้องสรรเสริญ ส่วนที่สอง เป็นวีดิทัศน์แสดงความอาลัยของคนไทยในประเทศและต่างประเทศ ส่วนที่ 3 เป็นการเขียนข้อความแสดงปณิธานตนเองที่จะเดินตามรอยเท้าพ่อ โดยจะเขียนในกระดาษรูปเมฆ หรือเขียนลงบนแท็บเล็ตก็ได้ เป็นคำสัญญาของลูกที่ส่งถึง “พ่อ” ที่อยู่บนสรวงสวรรค์ให้รับรู้ถึงความตั้งใจของลูกๆที่จะเดินตามรอยเท้าพ่อ

โซน 4 พระมิ่งขวัญชาวไทย จัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร และ โซน 5 ร้อยใจไทย จัดแสดงภาพในหลวง ร.9 ประกอบพระราชกรณียกิจ ด้านหลังมี พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท จำนวน 89 แบบ ขนาดเท่านามบัตร ซึ่งจะมอบให้ผู้ที่เข้าชมนิทรรศการวันละ 1 แบบ

นิทรรศการนี้เปิดให้เข้าชม เวลา 07.00-19.00 น.ทุกวัน จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เป็นเบื้องต้น ซึ่งผู้ที่จะเข้าชมจะต้องแต่งกายสุภาพ เหมือนการแต่งกายเข้าถวายสักการะ พระบรมศพในพระบรมมหาราชวังครับ.

“พี่ม้ามังกร”

11 มี.ค. 2560 14:16 11 มี.ค. 2560 14:16 ไทยรัฐ


advertisement