วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาลปค.สูงสุดสั่งรับฟ้อง 6 บริษัทสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน ฟ้อง ปปง.

ศาลปค.สูงสุดสั่งรับฟ้อง 6 บริษัทร่วมค้าสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน ฟ้อง ปปง.ใช้อำนาจสอบธุรกรรมการเงินโดยไม่ชอบ

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองกลางเป็นให้รับคำฟ้องที่บริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด และพวกรวม 6 ราย ซึ่งเป็นคู่สัญญากับกรมควบคุมมลพิษ ในโครงการก่อสร้างระบบบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน สมุทรปราการ ยื่นฟ้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เลขาธิการ ปปง. เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-2 กรณีขอให้เพิกถอนคำสั่งของ ปปง. ที่ให้ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ที่บริษัทวิจิตรภัณฑ์และพวกติดต่อใช้บริการทางการเงิน ตรวจสอบในทางลับและรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภทในฐานะผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินแก่คณะกรรมการ ปปง.ไว้พิจารณา

โดยศาลปกครองสูงสุดให้เหตุผลว่า การที่เลขาธิการ ปปง.มีคำสั่งดังกล่าวไปถึงสถาบันการเงิน มีผลเป็นการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง และพวก ดังนั้น บริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง กับพวก จึงเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งดังกล่าวโดยตรง อีกทั้งไม่ปรากฏว่า ได้มีการส่งคดีให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน อันเป็นขั้นตอนที่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบของศาลยุติธรรมแต่อย่างใด คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาททางปกครองเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่รัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลปกครองตามกฎหมาย การที่ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ และไม่พิจารณาคำขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีของบริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้างและพวกนั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย จึงมีคำสั่งกลับคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นให้รับคำฟ้องไว้พิจารณา และให้พิจารณาคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี 

ศาลปค.สูงสุดสั่งรับฟ้อง 6 บริษัทร่วมค้าสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน ฟ้อง ปปง.ใช้อำนาจสอบธุรกรรมการเงินโดยไม่ชอบ 11 มี.ค. 2560 06:31 11 มี.ค. 2560 07:01 ไทยรัฐ