วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นร.จิตรลดา ท่องดินแดน แสงซินโครตรอน ลำแสงสุดล้ำ

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ร่วมกับ โรงเรียนจิตรลดา ฝ่ายประถมศึกษา จัดกิจกรรม “ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย ... ท่องแดนซินโครตรอน ครั้งที่ 2 นำ นร.ชั้นป.6 จำนวน 120 คนเรียนรู้และทำความรู้จักกับเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนจากการทดลองต่างๆ...

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมกับ โรงเรียนจิตรลดา ฝ่ายประถมศึกษา จัดกิจกรรม “ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย ... ท่องแดนซินโครตรอน ครั้งที่ 2” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 120 คน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจการเป็นนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่รุ่นเยาว์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน


กิจกรรมเริ่มด้วยการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ 'แสงซินโครตรอน ลำแสงสุดล้ำ' โดย ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ต่อด้วย walk rally 10 ฐานการทดลอง ที่มีทั้ง ฐานการทดลองสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กระดิ่งในสุญญากาศ เม็ดโฟมเต้นระบำ เครื่องเปลี่ยนทรงผมสุดแนว ยาสีฟันช้าง และการสร้างภูเขาไฟอย่างง่าย เป็นต้น

แต่ละฐานการทดลอง เด็กๆ จะมีส่วนร่วมในการออกแบบการทำการทดลองด้วยตัวเอง ฝึกการคิด การตัดสินใจ การทำงานร่วมกันเป็นทีม ปิดท้ายด้วยการแสดง Science Show ในหัวข้อ “Fun with Light” ที่เป็นการจำลองกล้องจุลทรรศน์จากหยดน้ำและแสงเลเซอร์ เพื่อให้เด็กๆ ได้ชมสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋ว ผ่านการทดลองที่ใช้อุปกรณ์ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน และพบเจอได้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย .

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ร่วมกับ โรงเรียนจิตรลดา ฝ่ายประถมศึกษา จัดกิจกรรม “ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย ... ท่องแดนซินโครตรอน ครั้งที่ 2 นำ นร.ชั้นป.6 จำนวน 120 คนเรียนรู้และทำความรู้จักกับเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนจากการทดลองต่างๆ... 11 มี.ค. 2560 05:58 11 มี.ค. 2560 07:12 ไทยรัฐ