วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โชว์ภาพแบบฉากบังเพลิง ส่วนประกอบ ‘พระเมรุมาศ’

สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ถ่ายทอดความรู้สึกถึงรัชกาลที่ 9 ใส่ลูกเล่นเป็นรูปแอปเปิ้ล สัญลักษณ์อุปกรณ์สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์แบรนด์ดังของสตีฟ จ๊อบ ที่ปีกด้านขวาของครุฑยืนรอบพระเมรุมาศ สื่อถึงความทันสมัยและความเป็นสากลในองค์ความรู้ของรัชกาลที่ 9 ส่วนกลุ่มจิตรกรรมทำภาพต้นแบบฉากบังเพลิงประกอบพระเมรุมาศ ทั้ง 4 ทิศ ตามเรื่องราวนารายณ์อวตาร ฉบับพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 6 จำนวน 8 ปาง

ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 10 มี.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม ตลอดจนคณะบุคคลต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช อาทิ บริษัท เอ็นอีซี เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท สายการบิน นกแอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประเทศไทย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าเอ็นบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง แจ้งด้วยว่า เมื่อวันที่ 9 มี.ค. มีประชาชนมาถวายสักการะพระบรมศพ 29,631 คน ยอดรวม 5,089,669 คน มียอดเงินถวายร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล 2,361,171.25 บาท ยอดรวม 428,669,922.84 บาท

นายอาทร จันทวิมล ผู้ประสานงานศูนย์น้ำใจไมตรี กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์ฯ เปิดสอนประชาชนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ที่จะใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 10-14 มี.ค. จะมีวิทยากรไปสอนที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนและยังเตรียมส่งวิทยากรไปยังต่างจังหวัด เพื่อให้นำไปสอนคนในพื้นที่ ที่ผ่านมามีผู้มาเรียนแล้ว 5,000 คน เราใช้วัสดุที่ทำจากธรรมชาติ เช่น เปลือกข้าวโพด ใบไผ่ ใบตอง หรือใบจากต้นยางพารา

ด้านนายมณเฑียร ชูเสือหึง รักษาการจิตรกรรมชำนาญการ กลุ่มจิตรกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กล่าวว่า ขณะนี้ งานเขียนฉากบังเพลิงประกอบพระเมรุมาศ ที่ใช้เป็นเครื่องกั้นและบังลมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีความคืบหน้าไปมาก ตนและนายเกียรติศักดิ์ สุวรรณพงษ์ กลุ่มจิตรกรรม เขียนภาพร่างทั้งหมด 4 ทิศ ตามเรื่องราวนารายณ์อวตาร ฉบับพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 6 จำนวน 8 ปาง มีกลุ่มเทวดาแสดงความยินดีและรับกลับสู่สรวงสวรรค์ ด้านทิศเหนือ ปางที่ 2 กูรมาวตาร เป็นเต่าทอง ปางที่ 1 มัสยาวตาร เป็นปลากรายทอง ด้านล่างเป็นโครงการพระราชดำริ หมวดน้ำ 4 โครงการ ส่วนด้านทิศใต้ ปางที่ 7 รามาวตาร เป็นพระรามในรามเกียรติ์ ปางที่ 6 ปรศุมาวตาร เป็นพราหมณ์ชื่อปรศุรามถือขวาน และโครงการพระราชดำริหมวดไฟ 4 โครงการ ด้านทิศตะวันออก ปางที่ 4 นวสิงหาวตาร เป็นนรสิงห์ครึ่งคน ปางที่ 3 วราหาวตาล เป็นหมูป่าเอกเขี้ยวเพชร และโครงการพระราชดำริหมวดดิน 4 โครงการ และด้านทิศตะวันตก ปางที่ 10 กัลยาวตาร เป็นบุรุษขี่ม้าขาว ปางที่ 8 กฤษณาวตาร เป็นพระกฤษณะ และโครงการพระราชดำริหมวดลม 4 โครงการ

นายมณเฑียรกล่าวอีกว่า ส่วนด้านหลังฉากบังเพลิงทั้ง 4 ทิศ เขียนดอกไม้ทิพย์และดอกไม้มงคล อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดับด้วยดอกดาวเรืองสีเหลือง ดอกไม้ประจำรัชกาลที่ 9 และลวดลายเฟื่องอุบะด้วยดอกมณฑาทิพย์ กลุ่มได้ปรับปรุงแก้ไขและออกแบบภาพจิตรกรรมฉากบังเพลิงด้านทิศเหนือใหม่ เพื่อให้สัมพันธ์กับ 4 ทิศ หลังจากคณะกรรมการจัดสร้างพระเมรุมาศได้ให้แก้ไข เพื่อให้ใช้ตัวอย่างสีฉากบังเพลิงทิศเหนือเป็นต้นแบบให้กับ 3 ทิศที่เหลือ และในลำดับต่อไปจะเขียนภาพลงบนผืนผ้าใบขนาดเท่าจริง พร้อมลงสีและเก็บรายละเอียด คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ทั้ง 4 ด้าน สิ้นเดือนสิงหาคม จากนั้นจะนำจิตรกรรมผนึกลงบนฉากบังเพลิงจริงที่เป็นไม้ ก่อนเก็บรายละเอียดครั้งสุดท้าย ทุกขั้นตอนจะเสร็จสมบูรณ์เดือนกันยายน

นายมณเฑียรกล่าวด้วยว่า งานเขียนฉากบังเพลิงจะทำควบคู่กับจิตรกรรมฝาผนัง พระที่นั่งทรงธรรม แสดงเรื่องราวตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน 46 โครงการ ประกอบทั้งหมด 3 ผนัง คาดว่าแบบร่างทั้ง 46 โครงการ จะเสร็จสิ้นเดือนมีนาคม ก่อนนำแบบร่างให้คณะกรรมการอำนวยการฯ พิจารณา หากผ่านความเห็นชอบจะเข้าสู่ขั้นตอนขยายแบบลงบนผืนผ้าใบขนาดเท่าจริงต่อไป

ที่สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า ในการจัดทำประติมากรรมครุฑยืนรอบพระเมรุมาศ ชั้นที่ 3 ความสูง 200 ซม. ผลงานของนายพิทักษ์ เฉลิมเล่า ประติมากร สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร พบว่ามีความคืบหน้าไปมาก ในส่วนของปีกด้านขวาของครุฑยืน ประติมากร สำนักช่างสิบหมู่ ได้ถ่ายทอดความรู้สึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ไว้ ด้วยการใส่กิมมิค หรือลูกเล่นเล็กๆเป็นรูปแอปเปิ้ล สัญลักษณ์อุปกรณ์สมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์แบรนด์ดัง ของสตีฟ จ๊อบ เพื่อสื่อถึงความทันสมัยและความเป็นสากลในองค์ความรู้ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์นำมาปรับใช้ เพื่อพสกนิกรไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ ขณะเดียวกันในส่วนของประติมากรรมต้นแบบ รูปเทวดา นั่งถือบังแทรก ความสูง 185 ซม. ล่าสุดได้เสร็จสิ้นการปั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือเป็นชิ้นงานที่ 5 ของสำนักช่างสิบหมู่ อยู่ระหว่างการนำไปพิมพ์แบบปูนปลาสเตอร์ เพื่อนำแบบทำแบบพิมพ์ยาง ก่อนจะนำไปหล่อไฟเบอร์กลาสให้ได้จำนวน 56 องค์ตามที่กำหนดไว้ต่อไป

สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ถ่ายทอดความรู้สึกถึงรัชกาลที่ 9 ใส่ลูกเล่นเป็นรูปแอปเปิ้ล สัญลักษณ์อุปกรณ์สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์แบรนด์ดังของสตีฟ จ๊อบ ที่ปีกด้านขวาของครุฑยืนรอบพระเมรุมาศ... 11 มี.ค. 2560 05:18 11 มี.ค. 2560 05:38 ไทยรัฐ