วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทร.จัดสวนสนามปืนใหญ่รักษาฝั่ง โชว์ความพร้อมปกป้องประเทศ

ทร.จัดสวนสนามปืนใหญ่รักษาฝั่ง โชว์ความพร้อมปกป้องประเทศ

  • Share:

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดพิธีสวนสนามยานยนต์ของกำลังพล กำลังรบต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง แสดงถึงความพร้อมปกป้องประเทศเมื่อมีภัย โดยมีอาวุธแบบต่างๆ ทั้ง ปืนใหญ่วิถีโค้ง ปืนต่อสู้อากาศยาน และ แซมประทับบ่ายิง...

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.60 ที่ลานสวนสนาม หน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือตรี เอกราช พรหมลัมภัก ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในพิธีสวนสนามยานยนต์ของกำลังพล กำลังรบต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง แสดงออกถึงแสนยานุภาพกำลังพล อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ในการเตรียมความพร้อมรบ โดยมี นาวาเอก สามารถ สีม่วง รองผู้บังคับการ กรมรักษาฝั่งที่ 1 เป็นผู้บังคับกรมผสม มีกำลังพลเข้าร่วม 600 นาย และอาวุธยุทโธปกรณ์ 28 กระบอก

สำหรับขบวนสวนสนามยานยนต์มี 4 กองพัน ประกอบด้วย กองพันที่ 1 จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ จากกรมต่อสู้ยานที่ 1 โดยมีปืนต่อสู้อากาศยาน 37 มิลิเมตร แท่นคู่ จำนวน 8 แท่น และเครื่องควบคุมการยิงไดเร็กเตอร์ 5M1 จำนวน 4 ระบบ

กองพันที่ 2 จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์จาก กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 มีปืนต่อสู้อากาศยาน 40/70 มิลลิเมตร จำนวน 2 กระบอก พร้อมเครื่องควบคุมการยิงฟลายแคชเชอร์ 2 ระบบ ปืนต่อสู้อากาศยาน 40/60 มิลิเมตร จำนวน 6 กระบอก และอาวุธปล่อยนำวิถีพื้น-สู่-อากาศ แบบประทับบ่ายิง จำนวน 2 ระบบ

กองพันที่ 3 จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์จาก กรมรักษาฝั่งที่ 1 ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และกรมสนับสนุน มีปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง 155 มิลลิเมตร จำนวน 6 กระบอก และปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีราบ 130 มิลิเมตร จำนวน 6 กระบอก และรถหัวลากชานต่ำ จำนวน 16 คัน และกองพันที่ 4 จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์จาก ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง มีเรดาร์ตรวจการณ์เคลื่อนที่ บอร์-เอ 550 (Thales BOR-A) จำนวน 2 ชุด

พลเรือตรีเอกราช กล่าวว่า การฝึกสวนสนามยานยนต์ ถือเป็นการฝึกสวนสนามที่มีความสำคัญ เพื่อแสดงออกถึงความองอาจ เข้มแข็ง ของกำลังพลที่มีความพร้อมรบ ด้านระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ ภายใต้ภารกิจในการป้องกันภัยทางอากาศ และรักษาทรัพยากรของชาติทางทะเล อีกทั้ง เพื่อรักษาความสงบ และอธิปไตยของชาติ โดยหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หรือ สอ.รฝ. ถือว่าเป็นหน่วยกำลังรบของกองทัพเรือ จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านองค์วัตถุ องค์บุคคล และองค์ยุทธวิธี ให้อยู่ในสภาวะที่มีความพร้อมสามารถปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา เพื่อรองรับกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศไทยในปัจจุบัน และปฏิบัติตามที่หน่วยเหนือสั่งการได้อย่างทันท่วงทีเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้