วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ใครรับผิดภาษีที่หลุดมือ

กลายเป็นประเด็นโต้เถียงเผ็ดร้อน ระหว่างนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญภาษีของประเทศ เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน มีมติว่า กรมสรรพากรไม่สามารถขยายเวลาเพิ่มเติมจาก 5 ปี เพื่อออกหมายเรียกเก็บภาษีเงินได้ 1.6 หมื่นล้านบาท จากการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปให้บริษัทสิงคโปร์ตั้งแต่ปี 2549

มติของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร อาจมีผลทำให้กรมสรรพากรไม่สามารถเรียกเก็บภาษีดังกล่าว เนื่องจากไม่ได้ออกหมายเรียกภายใน 5 ปี และไม่อาจขยายเวลาออกไปได้อีก ต้องปล่อยให้ขาดอายุความในวันที่ 31 มีนาคมนี้ ทำให้รัฐขาดภาษีที่พึงได้เป็นเงินมหาศาล และนำไปสู่คำถามว่าใครจะต้องรับผิดชอบ และรับผิดชอบอย่างไร?

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจการเงินแผ่นดินของ สตง. เตือนว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะมีปัญหา หากไม่สามารถสั่งการให้กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีรายนี้ได้ เพราะตามประมวลกฎหมายรัษฎากร รัฐมนตรีคลังมีอำนาจสั่งการให้กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีได้ มาตรา 61 ของกฎหมายดังกล่าวสามารถเรียกเก็บภาษีท่ีมีปัญหาได้ภายใน 10 ปี

ส่วนปัญหาที่ว่าเรื่องนี้ใครจะต้องรับผิดชอบ มีคำตอบจากนายประสาร มฤคพิทักษ์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ว่าเป็นความรับผิดชอบของกรมสรรพากร ที่ไม่ได้ออกหมายเรียกเก็บภาษีจากนายทักษิณ ชินวัตร ภายใน 5 ปี แต่ขณะนี้ยังอยู่ในเวลา 10 ปี จึงเสนอให้หัวหน้า คสช.ใช้มาตรา 44 เรียกเก็บภาษีรายนี้ภายในเดือนนี้ และไล่เบี้ยกรมสรรพากรต่อไป

ผู้ตรวจการเงินแผ่นดินตั้งคำถามว่า ถ้ากรมสรรพากรไม่รู้กฎหมาย (เรื่องภาษีอากร) แล้วใครจะไปรู้เรื่องดีกว่า ส่วนประเด็นที่ว่าใครควรจะเป็นผู้รับผิดชอบ หากภาษีมหาศาลรายนี้ต้องหลุดลอยไป เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือข้าราชการ จะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา เหมือนกับหลายคนที่จะต้องรับผิดในโครงการรับจำนำข้าวหรือไม่?

ถ้าเป็นความรับผิดชอบทางอาญา ก็จะมีการพูดถึงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 บทบัญญัติลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริต และทำให้ประเทศชาติเสียหาย แต่ถ้าเป็นทางแพ่งก็จะเป็นไปตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ให้รัฐบาลออกคำสั่งทางปกครองที่หลายคนกำลังโดนอยู่

ในโครงการรับจำนำข้าวที่ก่อความเสียหายให้แก่รัฐหลายแสนล้านบาท มีนักการเมืองและข้าราชการเกี่ยวข้องหลายสิบคน รวมทั้งอดีตนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรี และอดีตข้าราชการระดับสูง ถูกเรียกร้องค่าเสียหายรวมกันนับแสนๆล้านบาท นับเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับนักการเมืองและข้าราชการ แต่ไม่ทราบว่าจะใช้มาตรการเดียวกับเรื่องภาษีหรือไม่?

10 มี.ค. 2560 14:46 10 มี.ค. 2560 14:46 ไทยรัฐ