วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Be your own man

ขณะที่เดินไปในเขตป่าไม้ที่ต่อเนื่องกับเขตทุ่งหญ้าสเตปป์ มีคนแนะนำให้หยุดเพราะเราจะเข้าสู่เขตดินป่าไม้สีเทา แต่นาตาลียังคงเดินต่อไป ใครคนหนึ่งพูดเบาๆ ว่า Natalie’s very much her own woman.

Be your own man หรือ be your own woman สื่อถึง to have strong opinions and intentions that are not influenced by other people มีความคิดแต่ละความตั้งใจของตนเอง ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคนอื่น ประโยคข้างบนก็คือ นาตาลีเป็นตัวของตัวเอง ลักษณะไม่ฟังคนอื่น

ส่วนวลี make something your own หมายถึง เปลี่ยนหรือเอาบางสิ่งบางอย่างมาใช้ในแนวของตัวเอง แล้วก็ทำเหมือนกับว่าสิ่งนี้เป็นของคุณเอง นักร้องที่ยิ่งใหญ่จำนวนหนึ่งสามารถจะเอาเพลงเก่านำมาปรับเปลี่ยนและร้องใหม่ให้กลายเป็นเพลงของตนเองได้ Great singers can take an old song and make it their own. นักร้องที่ยิ่งใหญ่หลายคนสามารถไปเอาเพลงเก่ามาปรับปรุงเป็นเพลงของตนเองได้

Own ที่หมายถึง ของตนเอง นี่นะครับ ควรจะใช้ตามหลังคำแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น Jasper’s, my, their ฯลฯ ผู้ลี้ภัยจำนวนมาก เมื่อออกจากประเทศเดิมไปแล้ว มีน้อยนะครับที่จะกลับมาประเทศของตนเอง Few of them got back to their own country. ผู้อ่านท่านอย่าใช้ ...✘... to the own country นะครับ ...✔... Jasper’s own car ...✔... my own house ...✔... their own land.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

10 มี.ค. 2560 14:23 10 มี.ค. 2560 14:23 ไทยรัฐ