วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ขยายลงทุนสนามบินดอนเมือง เฟส 3 รองรับเที่ยวบิน-ผู้โดยสารทะลัก

ขยายลงทุนสนามบินดอนเมือง เฟส 3 รองรับเที่ยวบิน-ผู้โดยสารทะลัก

  • Share:

สนามบินดอนเมือง เร่งขยายลงทุนเพิ่มขีดความสามารถระยะที่ 3 ช่วง 1 แล้วเสร็จในปี 65 หวังเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรองรับผู้โดยสารได้ 40 ล้านคนต่อปี...

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการสนามบินดอนเมือง เปิดเผยถึงแผนแม่บทพัฒนาสนามบินดอนเมืองระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 (ปี 60-65) ว่า เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากการพัฒนาสนามบินดอนเมืองระยะที่ 2 คาดว่าโครงการพัฒนาสนามบินดอนเมืองระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 จะแล้วเสร็จในปี 65 โดยมีเป้าหมายที่จะรองรับปริมาณเที่ยวบิน 40-50 เที่ยวบินต่อชั่วโมง และรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ 40 ล้านคนต่อปี

อย่างไรก็ตามโครงการพัฒนาสนามบินดอนเมืองระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 ประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงาน Airside งานก่อสร้างขยายลานจอดอากาศยานด้านทิศเหนือ พร้อมทางขับเชื่อมและระบบเติมน้ำมันอากาศยาน, งานปรับปรุงหลุมจอดอากาศยานด้านทิศเหนือ พร้อมระบบเติมน้ำมันอากาศยาน, งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานสำหรับกิจกรรมการบิน General Aviation, งานปรับปรุงหลุมจอดอากาศยานด้านทิศใต้ พร้อมระบบเติมน้ำมันอากาศยาน, งานก่อสร้าง Rapid Exit Taxiway บริเวณทางวิ่ง 21 และ Exit Taxiway เชื่อมต่อทางขับสาย B และ C, งานปรับปรุงพื้นที่ด้านทิศเหนือเพื่อรองรับอาคารซ่อมบำรุงอากาศยาน, งานปรับปรุงพื้นที่ด้านทิศใต้เพื่อรองรับอาคารซ่อมบำรุงอากาศยาน งานก่อสร้างอาคารสถานีย่อยระบบเติมน้ำมันอากาศยาน

ส่วนกลุ่มงานอาคารผู้โดยสาร และอาคารสนับสนุน ประกอบไปด้วย งานก่อสร้างขยายอาคารเทียบเครื่องบินด้านทิศเหนือ พร้อมติดตั้งสะพานเทียบจำนวน 3 ชุด, งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1, อาคารเทียบเครื่องบินด้านทิศเหนือ และอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 2-4, งานก่อสร้างอาคาร Junction Building และอาคารจอดรถยนต์ผู้โดยสาร, งานก่อสร้างอาคารทางเดินเชื่อมด้านทิศใต้, งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศเดิม และอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 6 พร้อมติดตั้งสะพานเทียบจำนวน 8 ชุด และงานก่อสร้างอาคารจอดรถพนักงาน และอาคารสำนักงาน ทดม. และอาคารรับรองพิเศษ (VVIP), งานปรับปรุงคลังสินค้าหมายเลข 1 และ 2

นอกจากนั้นในส่วนของกลุ่มงานระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย งานปรับปรุงระบบถนนภายในสนามบินดอนเมือง, งานก่อสร้าง Curb Side ด้านหน้าอาคาร Junction Building, งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสนามบินดอนเมือง, งานปรับปรุงระบบพักขยะ ทั้งนี้ ทอท.จะเร่งพิจารณาแนวทางการติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automatic People Mover : APM) เชื่อมระหว่างอาคารจอดรถ อาคารผู้โดยสาร และส่วนต่างๆ ภายในสนามบินดอนเมือง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาจราจรติดขัดในช่วงที่ ทอท.อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการพัฒนาสนามบินดอนเมือง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้