วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


โอ้โห ลานซักผ้าใหญ่ที่สุดในโลก โดบิกาต อินเดีย

'Washing Laundry' แหล่งซักผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก หากสังเกต ผ้าที่แต่ละบ้านซักตาก จะเหมือนๆ กัน เพราะอะไรน่ะเหรอ ก็เพราะว่ารับมาจากแหล่งเดียวกัน เช่น โรงแรม และโรงพยาบาล

ลานซักผ้าโดบิกาต สถานที่ซึ่งชาวตะวันตกขนานนามว่าเป็น Washing Laundry แหล่งซักผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่นี่ต้องใช้ลูกจ้างในการซักผ้ามากถึงห้าพันคนต่อวัน มีจุดให้นักท่องเที่ยวเดินชมและถ่ายภาพด้านบนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมุมไบที่หาชมที่อื่นไม่ได้

ภาพเล่าเรื่องเก็บมาให้ชมกัน.


ภาพ : อังกฤษ พัชรอาภา

'Washing Laundry' แหล่งซักผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก หากสังเกต ผ้าที่แต่ละบ้านซักตาก จะเหมือนๆ กัน เพราะอะไรน่ะเหรอ ก็เพราะว่ารับมาจากแหล่งเดียวกัน เช่น โรงแรม และโรงพยาบาล 9 มี.ค. 2560 17:30 22 มี.ค. 2560 13:09 ไทยรัฐ