วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.ล้อมคอกหลักสูตรพัฒนาการเมืองฯ ดูงานได้แค่อาเซียน

กกต.ล้อมคอกออกกฎขีดเส้นหลักสูตร พตส. ดูงานแค่อาเซียนบวก 3 ให้ชงแผนเข้าที่ประชุม กกต.เคาะก่อน ยันไม่มีเดินทางไปดูงานที่ยุโรป ขณะที่ "สมชัย" แจงเวิร์กช็อปร่วมคนพิการคลอด 6 ข้อ สำคัญต้องทำก่อนเลือกตั้ง...

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารกลาง ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 8 (พสต.8) จะเดินทางไปดูงานประเทศแถบยุโรประหว่างวันที่ 1-15 พ.ค.ว่า ช่วงระยะเวลา 15 วันเป็นช่วงเวลากว้างๆ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร แต่การเดินทางจริงจะใช้เวลา 5-7 วันเท่านั้น แล้วแต่ประเทศที่ไปดูงานว่าใกล้หรือไกล แต่ไม่ได้ไปดูงาน 15 วันอย่างที่เป็นข่าว และที่ผ่านมาไม่เคยมี พตส.รุ่นใดใช้เวลาดูงานต่างประเทศ 15 วัน

เบื้องต้น กกต.ได้ให้แนวทางกับผู้รับผิดชอบหลักสูตรไปปรับแนวทางการเดินทางไปดูงานใหม่ดังนี้ 1.ประเทศที่ไปดูงานต้องเลือกประเทศเอเชียนบวก 3 เป็นหลักเพื่อสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี 2.การดูงานควรเกี่ยวข้องกับการจัดเลือกตั้ง และถ้าเป็นช่วงที่ประเทศนั้นๆ จัดเลือกตั้งระดับประเทศหรือท้องถิ่นก็จะเป็นเรื่องดีที่นักศึกษาจะได้ประสบการณ์จริง 3.การดูงานต้องทำรายงานจากการศึกษาข้อเท็จจริงและต้องมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 4.หากจะไปดูงานต้องเรียนหลักสูตรพอสมควรแล้ว เพื่อนำเนื้อหาทางวิชาการไปสังเคราะห์ในการดูงานด้วย

"ดังนั้นการดูงานของ พตส.รุ่น 8 คงไม่เกิดขึ้นภายในเดือนพ.ค.นี้แน่นอน และไม่ใช่ประเทศยุโรปตามที่เป็นข่าวแน่นอน คราวนี้เป็นความตั้งใจของ กกต.ที่จะเข้าไปกำกับหลักสูตร พตส.ที่ผ่านมาปล่อยให้ผู้รับผิดชอบออกแบบโดยอิสระ กกต.เห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องเข้าไปรับผิดชอบ เพราะผลที่เกิดขึ้นสำนักงานกกต. ไม่ได้รับผิดชอบฝ่ายเดียว กกต.ต้องรับผิดชอบด้วย ซึ่งเป็นการเข้าไปกำกับมาก เพราะเมื่อก่อนไม่เคยกำกับ แต่คราวนี้เข้าไปทุบ" นายสมชัยกล่าว และว่าเมื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรไปทำงานบ้านแล้วต้องนำเข้าที่ประชุมกกต.ให้เห็นชอบด้วย

นายสมชัย กล่าวถึงการสัมมนาเพื่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้ง และแนวทางการพัฒนาการจัดที่เลือกตั้งสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุต่อตัวแทนกลุ่มผู้พิการ ว่า สิ่งที่น่าสนใจที่ได้จากเวทีสัมมนาครั้งนี้ คือได้รับรู้ว่ายังมีคนจำนวนมากในสังคมไทยที่จำกัดด้วยศักยภาพทางร่างกาย แต่มีความตื่นตัวในสิทธิ์ไม่น้อยกว่าคนอื่น กกต. จึงตระหนักในหลักการว่า ทุกเสียงต้องมีสิทธิ ซึ่งต้องหาวิธีการให้มาใช้สิทธิ์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อให้คะแนนเสียงสะท้อนความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

นายสมชัย กล่าวว่า สิ่งที่ กกต. รับรู้มี 6 เรื่องสำคัญ 1.ทำมาตรฐานการจัดการเลือกตั้งอำนวยความสะดวกให้คนพิการ ต้องคิดค้นร่วมกันระหว่าง กกต. กับอัลเฟรล ให้เป็นรายการมาตรฐานที่ต้องมีในทุกหน่วยเลือกตั้ง 2. ควรมีการจัดหน่วยเลือกตั้งพิเศษในสถานที่ที่หลากหลายกว่าที่ทำในปัจจุบันสำหรับกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น จัดที่สมาคมผู้พิการแต่ละประเภท 3. การประชาสัมพันธ์การให้ความรู้แก่คนพิการ ต้องมีช่องทางที่เหมาะสมให้ได้รับข่าวสารข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนวันเลือกตั้ง เช่น ล่ามภาษามือในสปอร์ตของ กกต. รูปแบบเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา 4. ต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ และมีทัศนคติที่ดี รู้ธรรมชาติความต้องการ รู้จัดใช้เครื่องมือสื่อสารสำหรับผู้พิการ 5. หากมีความจำเป็นต้องแก้กฎหมาย ระเบียบ กกต. ก็ต้องผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 6. ต้องคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการ เช่นแอปพลิเคชันบนมือถือ เว็บไซต์ที่เหมาะสม โดยจากนี้จะมีการทำข้อสรุปนำเสนอต่อวงสัมมนาที่ใหญ่ขึ้นอีกระดับต่อไป.

กกต.ล้อมคอกออกกฎขีดเส้นหลักสูตร พตส. ดูงานแค่อาเซียนบวก 3 ให้ชงแผนเข้าที่ประชุม กกต.เคาะก่อน ยันไม่มีเดินทางไปดูงานที่ยุโรป ขณะที่ "สมชัย" แจงเวิร์กช็อปร่วมคนพิการคลอด 6 ข้อ สำคัญต้องทำก่อนเลือกตั้ง... 9 มี.ค. 2560 17:15 9 มี.ค. 2560 19:00 ไทยรัฐ