วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.ไม่รับหลักฐานเพิ่ม 'ปึ้ง' ออกพาสปอร์ตทักษิณ แถลงเปิดคดี 16 มี.ค.

มติ สนช. ไม่รับเอกสาร สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ครั้งดำรงตำแหน่ง รมว.ต่างประเทศ เพิ่มหลักฐาน 5 รายการ คดีออกพาสปอร์ตทักษิณ นัดแถลงเปิดคดี 16 มี.ค.นี้

วันที่ 9 มี.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง เป็นประธาน พิจารณาเรื่องด่วนเพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอน นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมว.ต่างประเทศ ออกจากตำแหน่ง กรณีออกหนังสือเดินทางธรรมดาให้ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ โดยมิชอบ ตามที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิด

โดยที่ประชุมได้พิจารณารายการขอเพิ่มเติมพยานหลักฐาน 5 รายการของนายสุรพงษ์ ได้แก่ 1. หนังสือของ ป.ป.ช. ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2559 เรื่อง ขอทราบผลการตรวจสอบการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนให้นายภักดี โพธิศิริ อดีตกรรมการ ป.ป.ช. 2. หนังสือ สตง. ลงวันที่ 22 กค. 2559 ที่ผู้ว่า สตง.ได้แจ้งประธาน ป.ป.ช.เกี่ยวกับการเรียกเงินเดือนและค่าตอบแทนจากนายภักดี แต่ ป.ป.ช.ได้ปฏิเสธว่า นายภักดีไม่ได้ถูกถอดถอน 3. รายงานการประชุมของ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงวันที่ 10 เม.ย. 2555 เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายภักดี ขณะที่ทำหน้าที่กรรมการ ป.ป.ช.และได้เข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนรายการที่ 4.และ 5.เป็นรายงานการประชุม ป.ป.ช. ที่มีคนนอกเข้าร่วมประชุม

โดย นายสุรพงษ์ ยืนยันว่า นายภักดี ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ป.ป.ช. เนื่องจากไม่ได้ลาจากกรรมการของบริษัทตามกฎหมาย องค์การเภสัชกรรมเมอริเออร์ชีววัตถุ จำกัด จึงถือว่าขาดคุณสมบัติ เป็นบุคคลภายนอก จะมาเข้าร่วมประชุมร่วมกับกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาคดีของตนไม่ได้ ทั้งนี้ เป็นคนละบริษัทที่นายภักดีเคยถูกยื่นถอดถอนมาก่อน ซึ่งผู้ว่า สตง.ก็ได้ชี้ว่า ขาดคุณสมบัติไม่ได้เป็นกรรมการ ป.ป.ช. เพราะไม่ได้ลาออกจากบริษัท ภายใน 15 วัน และมีหนังสือไปยังกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อเรียกเงินเดือนและค่าตอบแทนคืน แต่ทาง ป.ป.ช.ก็ระบุว่า นายภักดี ไม่ได้ถูกถอดถอน และเรื่องดังกล่าวจบไปแล้ว

ส่วนการขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานรายการที่ 4 และรายการที่ 5 เป็นเอกสารรายงานการประชุมที่มีคนนอก คือ นายปรีชา เลิศกมลมาศ และ พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง เป็นกรรมการ ป.ป.ช. ที่มาสองบุคคลดังกล่าว ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตรา 309 ขัดต่อประกาศ คปค.ฉบับที่ 19 หากให้ตนได้เพิ่มพยานหลักฐานจะชี้แจงในวันแถลงเปิดคดีว่า ขัดต่อกฎหมายอย่างไร

ด้าน น.ส.สุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. ได้คัดค้านการเพิ่มเติมพยานหลักฐานทั้ง 5 รายการ โดยชี้แจงว่า นายภักดีมีคุณสมบัติครบถ้วน ในการเป็นกรรมการ ป.ป.ช. เพราะได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายทุกบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือหนังสือ ถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ ซึ่งวุฒิสภาไม่ได้มีมติถอดถอนถือว่าจบไปแล้ว คุณสมบัติของนายภักดีก็ไม่เกี่ยวกับสำนวนคดี และการกระทำความผิดของนายสุรพงษ์

ส่วนการคัดค้านว่า นายปรีชา และ พล.ต.อ.สถาพร ยืนยันว่า การได้มาของทั้งสองคนถูกต้องตามประกาศ คปค.และรัฐธรรมนูญ จากนั้นที่ประชุมได้มีมติเสียงข้างมาก ไม่อนุญาตให้ นายสุรพงษ์ เพิ่มเติมพยานหลักฐานทั้ง 5 รายการ และมีมติไม่ตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานอันจำเป็นของคู่กรณี พร้อมได้นัดประชุม สนช. เพื่อแถลงเปิดสำนวนคดีของคู่กรณีในวันที่ 16 มี.ค.

มติ สนช. ไม่รับเอกสาร สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ครั้งดำรงตำแหน่ง รมว.ต่างประเทศ เพิ่มหลักฐาน 5 รายการ คดีออกพาสปอร์ตทักษิณ นัดแถลงเปิดคดี 16 มี.ค.นี้ 9 มี.ค. 2560 14:57 9 มี.ค. 2560 15:27 ไทยรัฐ