วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ราคาอาหารสดถูกลง ดันดัชนีภาวะศก.ครัวเรือน ก.พ. พุ่งสูงรอบ 22 เดือน

วิจัยกสิกร เผยดัชนีภาวะศก.ครัวเรือน ก.พ. พุ่งที่ 45.3 สูงสุดรอบ 22 เดือน พบกังวลค่าครองชีพลดลง จากราคาอาหารสดถูกลง และแรงหนุนมาตรการช้อปช่วยชาติ แต่ยังกังวลการมีงานทำ หลังตลาดแรงงานเริ่มชะลอตัว...

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ออกเอกสารเผยแพร่ ดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน (KR-ECI) ในเดือน ก.พ. 60 พบว่า ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 45.3 จากเดิมที่ระดับ 44.0 ในเดือน ม.ค.60 และแตะระดับสูงสุดในรอบ 22 เดือน สะท้อนความกังวลที่ลดลงของครัวเรือนต่อภาวะการครองชีพในปัจจุบัน โดยในเดือนที่ผ่านมา ครัวเรือนลดความกังวลในเรื่องสถานการณ์ทางด้านราคาสินค้า ค่าใช้จ่าย และภาระหนี้สิน แต่กลับมีความกังวลมากขึ้นเรื่องภาวะการมีงานทำ สอดคล้องไปกับอัตราการว่างงานในเดือน ม.ค.-ก.พ.60 ที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยในปี 59

ทั้งนี้เดือน ก.พ. ครัวเรือนมีความกังวลลดลงในเรื่องสถานการณ์ทางด้านราคาสินค้า เนื่องจากราคาอาหารสดหลายรายการมีราคาถูกลง รวมถึงเรื่องค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สินที่ครัวเรือน เพราะส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากการเร่งใช้จ่ายตามมาตรการช้อปช่วยชาติของรัฐบาลไปในการซื้อสินค้าบริโภคและอุปโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อกักตุนไว้ใช้ในอนาคต สอดคล้องกับผลสำรวจภาวะการครองชีพของศูนย์วิจัยกสิกรไทยในช่วงเดือน ธ.ค.59 ที่ว่า ครัวเรือนเลือกซื้อสินค้าในหมวดของใช้ในบ้านมากที่สุดราว 21% ของสินค้าและบริการที่ใช้จ่าย เพื่อนำค่าใช้จ่ายไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สำหรับดัชนีองค์ประกอบที่แสดงมุมมองต่อสถานการณ์ทางด้านราคาสินค้าพบว่า ปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 38.7 ในเดือน ม.ค.60 มาสู่ระดับ 41.0 ในเดือน ก.พ.60 เนื่องมาจากราคาสินค้าในหมวดอาหารสด โดยเฉพาะผักและผลไม้ส่วนใหญ่มีราคาถูกลงตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากขึ้น สอดคล้องกับดัชนีราคาผู้บริโภคในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.15 จากเดือน ม.ค.60

อย่างไรก็ตาม ครัวเรือนกลับมีความกังวลมากขึ้นในเรื่องการมีงานทำ หลังสถานการณ์ตลาดแรงงานในประเทศเริ่มมีสัญญาณการชะลอตัวตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นจากดัชนีองค์ประกอบที่แสดงมุมมองต่อรายได้และภาวะการมีงานทำปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 49.6 ในเดือน ก.พ.60 จากเดิมที่ระดับ 50.4 ในเดือน ม.ค.60 สอดคล้องกับตัวเลขอัตราการว่างงานในเดือน ม.ค.-ก.พ.60 ที่พุ่งสูงขึ้นมาอยู่เหนือระดับร้อยละ 1.0 ซึ่งสูงกว่าค่าอัตราการว่างเฉลี่ยในปี 59 ที่อยู่ที่ร้อยละ 0.96

ขณะที่ดัชนีสะท้อนมุมมองคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ได้ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 45.3 ในเดือน ก.พ.60 จากเดิมที่ระดับ 44.5 ในเดือน ม.ค.60 สะท้อนให้เห็นว่า ครัวเรือนเริ่มผ่อนคลายความกังวลต่อภาวะการครองชีพในระยะข้างหน้า โดยเฉพาะในเรื่องสถานการณ์ทางด้านราคาสินค้า ค่าใช้จ่าย และภาระหนี้สิน แต่ครัวเรือนกลับมีความกังวลมากขึ้นในเรื่องรายได้และการมีงานทำ ซึ่งมุมมองของครัวเรือนที่มีความกังวลมากขึ้นนี้อาจจะเป็นแรงกดดันให้ครัวเรือนใช้จ่ายอย่างจำกัดในอนาคต แม้จะมีความเชื่อมั่นต่อภาวะการครองชีพมากขึ้นก็ตาม

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ความเชื่อมั่นของครัวเรือนในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้าจะยังทรงตัวใกล้เคียงกับในเดือน ก.พ.60 แต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ทางด้านราคาสินค้า โดยเฉพาะราคาอาหารสดที่มักจะมีราคาแพงขึ้นในช่วงฤดูร้อน รวมถึงติดตามสถานการณ์ตลาดแรงงานในประเทศที่จะมีผลต่อความเชื่อมั่นของครัวเรือนในระยะข้างหน้า ขณะเดียวกันครัวเรือนกลับมีมุมมองเชิงลบมากขึ้นต่อประเด็นเรื่องรายได้และการมีงานทำ ทั้งนี้ความกังวลของครัวเรือนในเรื่องรายได้ และการมีงานทำอาจจะเป็นแรงกดดันต่อการบริโภคจริงของภาคเอกชน แม้จะมีความเชื่อมั่นต่อภาวะการครองชีพมากขึ้นก็ตาม.

วิจัยกสิกร เผยดัชนีภาวะศก.ครัวเรือน ก.พ. พุ่งที่ 45.3 สูงสุดรอบ 22 เดือน พบกังวลค่าครองชีพลดลง จากราคาอาหารสดถูกลง และแรงหนุนมาตรการช็อปช่วยชาติ แต่ยังกังวลการมีงานทำ หลังตลาดแรงงานเริ่มชะลอตัว... 9 มี.ค. 2560 12:59 9 มี.ค. 2560 13:28 ไทยรัฐ