วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทุ่มงบ 115 ล. ผุดโรงกรองน้ำประปา

ทุ่มงบ 115 ล. ผุดโรงกรองน้ำประปา

  • Share:

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 8 มี.ค. นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล กก.ผจก.บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ หรือยูยู ในฐานะผู้ให้บริการน้ำประปาในเขตพื้นที่ อ.บ่อวิน จ.ชลบุรี ได้นำสื่อมวลชนไปดูความคืบหน้าการก่อสร้างโรงกรองน้ำประปาแห่งใหม่ ที่มีกำลังการผลิตอีก 12,000 ลบ.ม./วัน พร้อมจ่ายน้ำระยะแรก ภายในเดือนเมษายน 2560 พร้อมกับเปิดเผยว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังก่อสร้างโรงกรองน้ำประปาแห่งใหม่บริเวณเขาหินลาด ในเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ขนาดกำลังการผลิตสูงสุดที่ 12,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งนี้ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชนและการเติบโตของชุมชนพื้นที่บ่อวินจากจำนวนประชากรที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม

นายเชิดชายเผยว่า การลงทุนดังกล่าวจะใช้งบลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 117.42 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก ในการก่อสร้างโรงกรองน้ำเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปาจากเดิม 19,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพิ่มขึ้นเป็น 31,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยสามารถรองรับผู้ใช้น้ำได้ไม่น้อยกว่า 30,000 ครัวเรือน ล่าสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 การก่อสร้างมีความคืบหน้าแล้วกว่า 64.46% เร็วกว่าแผนที่ตั้งไว้ 7.95% คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมส่งจ่ายน้ำประปาระยะแรกได้ในเดือนเมษายนนี้ สำหรับส่วนที่สอง คือ งานวางท่อประปาในเขตพื้นที่บริการเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น ในพื้นที่เส้นทางสายหุบบอน-เนินตอง, เส้นทางสายยางเอน และมาบปู-เขาคันทรง รวมแล้วกว่า 1,000 ครัวเรือน

นายเชิดชายเผยอีกว่า ในช่วงที่ผ่านมาการประปาบ่อวิน มีปัญหาเนื่องจากความต้องการใช้น้ำสูงทำให้พื้นที่ปลายท่อมีน้ำไหลอ่อน นอกจากนั้นยังมีปัญหาน้ำประปาสีดำและมีตะกอน เนื่องจากมีการเจริญเติบโตและมีการก่อสร้างบริเวณเส้นท่อ ส่งผลให้ท่อแตกรั่วมากขึ้น จึงต้องมีการซ่อมท่อทำให้ตะกอนดินไหลเข้าไปในท่อน้ำประปา จึงเกิดปัญหาดังกล่าว และการวางท่อหมู่บ้านจัดสรรส่วนใหญ่เป็นท่อระบบปิด จึงเกิดสะสมตะกอน และเมื่อโครงการใหม่เสร็จปัญหาต่างๆจะไม่เกิดขึ้น เพราะแหล่งน้ำดิบมาจากเส้นท่อของบริษัทอีสท์วอเตอร์ ที่ได้มาตรฐานที่ส่งมาจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล , อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ และอ่างเก็บน้ำประแสร์ ที่สำคัญระบบวางท่อประปาใหม่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกัน ปัญหาตะกอนตกค้างจึงไม่มี การลงทุนในพื้นที่บ่อวินครั้งนี้สอดรับกับแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในพื้นที่บ่อวิน อันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้