วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผอ.รพ.ตากใบภูมิใจ แพทย์ดีเด่นชนบท รักษาคนใต้มา30ปี!

“หมอสมชาย” ผอ.โรงพยาบาลตากใบ นราธิวาส คว้ารางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทคนที่ 43 จาก “ศิริราช” หลังทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยนราธิวาสนานเกือบ 30 ปี เจ้าตัวเผยน้อมนำพระราชดำรัสรัชกาลที่ 9 เรื่อง “เข้าถึง เข้าใจ ร่วมพัฒนา” มาใช้ตลอดการทำงาน ลั่นยึดคติมีความสุขกับการทำงาน-ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ที่โรงพยาบาลศิริราช นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าว “รางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทประจำปี 2559” ว่า คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบท ได้พิจารณาคุณสมบัติและเลือก นพ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต ผอ.โรงพยาบาลตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เป็นผู้ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2559 โดย นพ.สมชาย เป็นผู้มีความสามารถ ผู้นำการพัฒนา การบริหารองค์กร พัฒนาการให้บริการทั้งในองค์กร ชุมชน สานต่อระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่มีข้อจำกัดหลากหลาย และอยู่พื้นที่เสี่ยง ก็ยังสามารถให้การบริการและปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำงาน

นพ.ประสิทธิ์กล่าวอีกว่า นพ.สมชายยังนำทีมเป็นผู้ให้บริการ จนมีความพร้อมและมั่นใจในการดูแลประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นแบบอย่างอันดีแก่โรงพยาบาลชุมชนอื่นๆในการให้บริการสุขภาพชุมชนอย่างแท้จริง เป็นกำลังสำคัญของประเทศไทย ที่มีแพทย์ผู้เสียสละความสุขเพื่อส่วนรวม เพื่อเกื้อกูลแก่เพื่อนมนุษย์ เป็นสิ่งที่น่านับถือ ยกย่อง และเป็นคุณธรรมสำคัญของคนดี ส่วนผู้ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทจะได้รับโล่เกียรติยศ เงินรางวัลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 200,000 บาท จากบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 100,000 บาท และบริษัท เทอรูโม (ประเทศไทย) จำกัด 200,000 บาท

นพ.สมุทร จงวิศาล ประธานคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบทประจำปี 2559 กล่าวว่า ในปี 2559 มีการเสนอชื่อแพทย์ดีเด่นในชนบท 10 คน จากการพิจารณาความสามารถในด้านต่างๆ คณะกรรมการฯ ได้ตัดสินให้ นพ.สมชายได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ดีเด่นในชนบทคนที่ 43 เนื่องจากเป็นแพทย์ที่กลับมาพัฒนาบ้านเกิดเป็นทั้งแพทย์ที่ให้การรักษา และเป็น ผอ.โรงพยาบาลตากใบมาเกือบ 30 ปี เป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สนับสนุนให้คนในชุมชนรักสุขภาพ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะในการให้บริการ เป็นตัวอย่างที่ดียิ่งให้แพทย์ที่จบใหม่เห็นคุณค่า และต้องการทำงานในโรงพยาบาลชุมชน ทั้งยังเรียนรู้ถึงความสุขของชีวิตแพทย์ในชนบท

ขณะที่ นพ.สมชาย ที่ได้รับรางวัลกล่าวว่า ในการทำงาน ได้น้อมนำพระราชดำรัสรัชกาลที่ 9 เรื่อง “เข้าถึง เข้าใจ ร่วมพัฒนา” มาใช้ เพราะถ้าเข้าใจอย่างเดียวแต่ไม่เข้าถึงก็อาจเป็นการเข้าใจผิดได้ ได้ยึดหลักนี้มาตลอดการทำงาน ทั้งแง่การบริหารและรักษา ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชนก็จะเกิดการพัฒนาขึ้น นอกจากนี้ ในการบริหารจัดการในโรงพยาบาลก็ต้องมีความสมดุล ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคน เนื่องจากในโรงพยาบาลจะมีเจ้าหน้าที่ บุคลากร ซึ่งเป็นชาวมุสลิม 80% ชาวพุทธ 20% การบริหารจัดการจึงต้องมีความสมดุล ต้องสร้างบรรยากาศที่ดี ให้บุคลากรมีอิสระทางความคิดในการทำงาน ในการอยู่ในพื้นที่จำเพาะ ก็มีความหวาดกลัวเหมือนกัน แต่คิดว่าด้านสาธารณสุขไม่ใช่เป้าหมาย ที่กลัวคือการถูกลูกหลงมากกว่า ดังนั้น พยายามอย่าไปอยู่ในจุดเสี่ยง แต่ที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาอะไร อยู่ในพื้นที่ ช่วยรักษาและส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ มีความสุขดี ไม่คิดอยากย้ายไปไหน แม้จะมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขมาชวน ได้ปฏิเสธ เพราะยังต้องการอยู่ที่นี่ต่อไป ส่วนคติในการทำงานคือมีความสุขกับการทำงานและไม่เบียดเบียนผู้อื่น

“หมอสมชาย” ผอ.โรงพยาบาลตากใบ นราธิวาส คว้ารางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทคนที่ 43 จาก “ศิริราช” หลังทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยนราธิวาสนานเกือบ 30 ปี 9 มี.ค. 2560 08:02 9 มี.ค. 2560 08:02 ไทยรัฐ