วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ใกล้เสร็จ

พ.อ.วีรพจน์ หลักคำ ผอ.กองโรงงานช่างแสง กรมสรรพาวุธทหารบก โชว์ล้อประดับพระมหาพิชัยราชรถที่ใช้ในการเคลื่อนพระบรมโกศที่สร้างขึ้นมาใหม่และแล้วเสร็จไปกว่า 70% โดยเป็นการจัดสร้างแบบวิธีโบราณใช้สลักยึด.

9 มี.ค. 2560 07:31 9 มี.ค. 2560 07:43 ไทยรัฐ