วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เดินหน้าตั้ง ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 105

นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการมูลนิธิไทยรัฐ ในฐานะประธานโครงการก่อสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยนายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี, นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ และคณะได้เดินทางไปที่โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา หมู่ 9 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย เพื่อตรวจติดตามศักยภาพของโรงเรียนก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาเข้าร่วมโครงการของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ซึ่งมีนายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 และนายอเนก จันทรเสนี ผอ.โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา นำคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนร่วมให้ข้อมูล

นายมานิจกล่าวอีกว่า นสพ.ไทยรัฐ รู้สึกเป็นหนี้ประชาชนที่อุปการะซื้อหนังสือพิมพ์มาตลอด 65 ปี ซึ่งปณิธานของ ผอ.กำพล วัชรพล ต้องการตอบแทนบุญคุณ นสพ.ไทยรัฐจึงสร้างโรงเรียนตามต่างจังหวัดเพื่อให้โอกาสนักเรียนในชนบทได้มีอนาคตที่ดี ผ่านการเรียน อุปกรณ์การเรียนที่พร้อม ครูมีศักยภาพ โดยหลังจากเขตพื้นที่ฯ คัดเลือกโรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา และได้รับทราบข้อมูลการบริหารจัดการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ผู้ปกครองและชุมชนก็มีส่วนร่วม เบื้องต้นจึงมีความเหมาะสม แต่ก็ต้องผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์ของชุมชน และส่งเรื่องเข้า สพฐ. เมื่อผ่านแล้ว นสพ.ไทยรัฐจึงจะเข้ามา ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 2 ชั้น 8 ห้องเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) นอกจากนี้ยังเพิ่มหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา และหลักสูตรหน้าที่พลเมืองดีให้นักเรียนด้วย

นายพินิจกล่าวว่า ขอชื่นชมอุดมการณ์ของ ผอ.กำพล ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาคนด้วยการสร้างโรงเรียนในจังหวัด ถ้ามีโอกาสก็พร้อมสนับสนุน ช่วยเหลือเต็มที่.

นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการมูลนิธิไทยรัฐ ในฐานะประธานโครงการก่อสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยนายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี 9 มี.ค. 2560 04:14 ไทยรัฐ