วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศธ.ผุดเกณฑ์ประเมินคุณภาพสถานศึกษาแนวใหม่

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยหลังหารือร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ว่า ได้หารือถึงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ที่ต้องการแก้ปัญหาการประเมินที่เป็นภาระครู ซึ่งเมื่อประเมินแล้วไม่มีคนยอมรับและนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ ซึ่ง สมศ. สปท. และผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับหลักการดังกล่าว

แต่เพื่อทำให้ระบบใหม่เกิดขึ้นจำเป็นต้องแก้ไขกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ซึ่งอยู่ในอำนาจของ รมว.ศึกษาธิการ หลังมีการยกร่างและปรับแก้เรียบร้อยแล้ว ตนจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นภายหน้า จากนั้นจะนำเสนอขอความ เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อไป

“ขณะนี้ผมได้ข่าวมาว่ามีการอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญเข้าไปโรงเรียน เพื่อนำเสนอวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ซึ่งผมขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ระหว่างนี้จะยังไม่มีการประเมินรอบ 4 จนกว่าจะประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินแนวใหม่ก่อน คาดว่าจะสามารถเริ่มได้ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560” รมว.ศึกษาธิการกล่าว และว่าเกณฑ์ใหม่นี้ ผอ.โรงเรียนต้องประเมินโรงเรียนตนเองว่ามีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ จากนั้นจะมีผู้เชี่ยวชาญจาก สมศ. ลงไปตรวจสอบสถานศึกษาทุกแห่งโดยไม่แจ้งล่วงหน้า เพื่อดูว่ามีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ ศธ.กำหนดหรือไม่.

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยหลังหารือร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 9 มี.ค. 2560 03:52 9 มี.ค. 2560 03:55 ไทยรัฐ