วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สธ.ตั้งเป้าลดป่วย-ตายวัณโรค

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุข เพื่อยุติปัญหาวัณโรคของไทยระหว่างผู้บริหาร 18 หน่วยงาน ว่า วัณโรคยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของโลกและไทย โดยองค์การอนามัยโลกจัดให้ไทยติดอันดับ 1 ใน 14 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูงที่สุดใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มประเทศมีผู้ป่วยวัณโรคสูง กลุ่มที่มีผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีสูง และกลุ่มที่มีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานสูง แต่ละปีไทยพบผู้ป่วยรายใหม่ 120,000 คน เสียชีวิตกว่า 13,800 คน ที่สำคัญคาดว่ามีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน 4,500 คน สธ.จึงได้กำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านสาธารณสุขเพื่อลดป่วยและตายจากวัณโรคและจัดทำแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติปี 2560-2564 ตั้งเป้าลดอุบัติการณ์วัณโรคอย่างน้อยร้อยละ 12.5 ต่อปี ให้เหลือผู้ป่วยวัณโรค 88 ต่อประชากรแสนคนเมื่อสิ้นปี 2564.

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุข เพื่อยุติปัญหาวัณโรคของไทยระหว่างผู้บริหาร 18 หน่วยงาน 9 มี.ค. 2560 03:50 9 มี.ค. 2560 03:50 ไทยรัฐ