วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พลังงาน ชงคลัง พิจารณาไฟฟรี-แอลพีจีราคาถูก ช่วยผู้มีรายได้น้อย

พลังงาน ส่งหนังสือยังคลัง พิจารณามาตรการไฟฟรี-แอลพีจีราคาถูก ช่วยผู้มีรายได้น้อย เสริมนโยบายช่วยคนจน...

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ได้ส่งหนังสือถึงกระทรวงการคลังให้พิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่กระทรวงพลังงานดำเนินการอยู่ ได้แก่ มาตรการไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนที่ใช้มิเตอร์ขนาด 5 แอมแปร์ และมาตรการอุดหนุนราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) สำหรับครัวเรือนและหาบเร่แผงลอยที่มีรายได้น้อย ให้สามารถซื้อ LPG ได้ในราคาถูก เพื่อนำไปประมวลรวมกับนโยบายช่วยคนจนของกระทรวงการคลังที่กำลังอยู่ระหว่างการจัดระบบใหม่

ทั้งนี้ เนื่องจากขณะนี้โครงการไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปัจจุบันกำลังประสบปัญหาด้านกฎหมาย เนื่องจากศาลปกครองกลางสั่งให้เพิกถอนมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่กำหนดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นกิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร เป็นผู้จ่ายชดเชยค่าไฟฟ้าให้แก่ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย เพราะเห็นว่าไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น ซึ่งขณะนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างเตรียมอุทธรณ์คำสั่งศาลฯ ตามกระบวนการทางกฎหมาย และกำลังพิจารณาว่าจะดำเนินโครงการดังกล่าวต่อหรือไม่ และจะหาแหล่งเงินใดมาชดเชย เป็นต้น จนนำไปสู่การยื่นหนังสือถึงกระทรวงการคลังดังกล่าว

สำหรับความคืบหน้าการจัดรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนทุกภาคส่วนในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงาน ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งนั้น เบื้องต้นได้เตรียมจัดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนภายใน 1 เดือนนี้ โดยจะเริ่มที่ภาคใต้ก่อน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงกว่าที่สามารถผลิตได้ และยังมีปัญหาความเห็นขัดแย้งในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ โดยจะเป็นการพูดคุยในหัวข้อพลังงานรูปแบบใดที่เหมาะสมในพื้นที่ รวมถึงความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าหลักที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหินสะอาด และข้อจำกัดในการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ.

พลังงาน ส่งหนังสือยังคลัง พิจารณามาตรการไฟฟรี-แอลพีจีราคาถูก ช่วยผู้มีรายได้น้อย เสริมนโยบายช่วยคนจน... 8 มี.ค. 2560 19:42 8 มี.ค. 2560 20:32 ไทยรัฐ