วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
TMA เชิญกูรูแนะกลยุทธ์ไอซีทีสร้างความโดดเด่นเชิงศักยภาพองค์กร

TMA เชิญกูรูแนะกลยุทธ์ไอซีทีสร้างความโดดเด่นเชิงศักยภาพองค์กร

  • Share:

TMA เชิญกูรูแนะกลยุทธ์ไอซีทีเพื่อสร้างความโดดเด่นเชิงศักยภาพขององค์กร พร้อมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในงาน “Thailand ICT Excellence Awards 2017”

วันนี้ 8 มี.ค.60 น.ส.วรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้จัดโครงการ “Thailand ICT Excellence Awards 2017” เพื่อยกย่องสนับสนุนองค์กรและผู้บริหารที่สามารถนำระบบไอซีทีมาบริหารจัดการ พัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการระดมความคิดเห็นของนักบริหารไอทีชั้นนำ ที่มีต่อสถานการณ์ด้านไอทีในยุคปัจจุบัน

ทั้งนี้ จะเปิดเวทีสัมมนาเชิงวิชาการ “Thailand ICT Management Forum” ภายใต้คอนเซปต์ "Leading Digital Transformation : From Idea to Action” มุ่งเน้นการเปิดมุมมองแบบเจาะลึก 4 หัวข้อหลักที่เกี่ยวกับ ลูกค้า (Customer) การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) การปฏิบัติการ (Operation) และผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการในเชิงไอซีที

สำหรับผู้เข้าร่วมงานจะได้อัพเดตข้อมูลที่ทันสมัย ต่อยอดการวางกลยุทธ์การบริหารจัดการในองค์กรให้แข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงไอซีที อาทิ Mr.John Wagner, MD จากเฟซบุ๊ก ไทยแลนด์ นายโอม ศิวะดิตถ์ National Technology Officer บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด นายธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย ผอ.สำนักสารสนเทศ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งผู้บริหารองค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จมาร่วมแชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการประกาศรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2017 เพื่อยกย่องและสนับสนุนองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ไทยในการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการ THAILAND ICT MANAGEMENT FORUM &THAILAND ICT EXCELLENCE AWARDS 2017 กำหนดจัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 มี.ค. เวลา 08.30 - 18.30 น. ณ แอทธินี คริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tma.or.th

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้