วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย ซี.12
9 มี.ค. 2560 05:01 น.
ศาลปกครอง 16 ปี

ศาลปกครอง 16 ปี

โดย ซี.12
9 มี.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

วันครบรอบการเปิดทำการศาลปกครองตรงกับวันที่ 9 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบดังกล่าว เป็นประจำแต่ละปี

สำหรับปี 2560 นี้ นายสมชาย งามวงศ์ชน ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุดในฐานะโฆษกศาลปกครอง แจ้งว่าเป็นการจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี...16 ปีศาลปกครอง” ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ

ในวันนี้หลังพิธีสงฆ์ ณ อาคารรับรองศาลปกครอง แล้วมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ใต้ร่มพระบารมี...16 ปีศาลปกครอง” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องสัมมนา 1-2 ชั้น 11 ส่วนภาคบ่ายมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การบังคับคดีปกครองของราชอาณาจักรสเปน” โดย นายโฆเซ่ ลูอิส เกชาดา บาเรอา ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์แห่งแคว้นมาดริด แผนกคดีปกครอง พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานปกครอง และมหาวิทยาลัยการ์โลส เดรเซโร่ เด มาริด ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10

เอ่ยถึงศาลปกครองแล้วในรอบ 16 ปีแห่งความหลังที่ผ่านมาก็เหมือนในเพลงคือมีทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมขื่น เป็นธรรมดาของการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแล้วแต่จะเป็นมุมมองของใคร

ก็เลยถือโอกาสสำรวจตรวจสอบตำแหน่งหน้าที่อย่างเป็นทางการของผู้บริหารศาลปกครองชุดปัจจุบันมาบันทึกไว้ให้ทราบทั่วกัน

ประธานศาลปกครองสูงสุด คือ นายปิยะ ปะตังทา ซึ่งเป็นประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่สามนับแต่ตั้งศาลปกครองมา

ส่วน รองประธานศาลปกครองสูงสุด นั้นก่อนหน้านี้มีอยู่ 2 อัตรา คือ นายชาญชัย แสวงศักดิ์ เป็นรองประธานศาลปกครองสูงสุด คนที่ 1 นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ เป็นรองประธานศาลปกครองสูงสุด คนที่ 2 ต่อมามีการเพิ่มขึ้นอีก 2 อัตรา คือ นายวิษณุ วรัญญู เป็นรองประธานศาลปกครองสูงสุด คนที่ 3 และ นายนพดล เฮงเจริญ เป็นรองประธานศาลปกครองสูงสุด คนที่ 4

ประธานแผนกคดี ซึ่งมีสถานะเทียบเท่า รองประธานศาลปกครองสูงสุด นั้นมี 5 แผนก คือ นายวราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ประธานแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุด นายสุเมธ รอยกุลเจริญ ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด นายสมชาย งามวงศ์ชน เป็นประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุด นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ เป็นประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด นายสุชาติ มงคลเลิศลพ เป็นประธานแผนกคดีบริหารราชการแผ่นดินในศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ประกอบด้วย นายมนูญ ปุญญกริยากร นายพรชัย มนัสศิริเพ็ญ นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์ นางมณีวรรณ พรหมน้อย นายประวิตร บุญเทียม

ตุลาการปกครองสูงสุด ได้แก่ นายสมชาย เอมโอช นายสมชัย วัฒนการุณ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ นายประสาท พงษ์สุวรรณ์ นางสิริกาญจน์ พานพิทักษ์ นายชั่งทอง โอภาส–ศิริวิทย์ นายอนุวัฒน์ ธาราแสวง นายชูชาติ อัศวโรจน์ นายมานิตย์ วงศ์เสรี นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ นางรดาวรรณ วานิช นายอนุพงศ์ สุขเกษม นายกมล สกลเดชา นายประนัย วณิชชานนท์ นายรัฐกิจ มานะทัต

สำหรับใครเป็นใครในศาลปกครองชั้นต้นค่อยรวบรวมข้อมูลมาบันทึกไว้อีกที.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้