วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วิษณุ' เผย พศ.แจ้งพระผู้ใหญ่ร้องดำเนินการพระธรรมวินัย 'ธัมมชโย'

"วิษณุ" เผย พศ.แจ้งพระผู้ใหญ่เรื่องร้องเรียนให้ดำเนินการพระธรรมวินัย "ธัมมชโย" แล้ว เล็งถาม มส.วันที่ 10 มี.ค. ยังมีช่องทางอื่นอีกหรือไม่...

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 8 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับมหาเถรสมาคม (มส.) ในวันที่ 10 มี.ค.ว่า วันนั้นตนไม่ได้เดินทางไปร่วมประชุมด้วย ตัวแทนรัฐบาลจะเป็นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และไม่ใช่การประชุมร่วม แต่เป็นการประชุมประจำของ มส.ทุกวันที่ 10, 20 และ 30 ของทุกเดือนอยู่แล้ว ผอ.พศ.ในฐานะเลขาธิการ มส.จะต้องเข้าประชุมด้วย โดยอาจมีรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการกับวัดพระธรรมกายในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งอาจจะมีการถวายรายงานว่าอยากจะให้ มส.ช่วยอะไรบ้าง ในฐานะผู้ปกครองสงฆ์

นายวิษณุ กล่าวว่า ทั้งนี้สิ่งที่จะบอก มส.ในวันนั้นคือ เล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาได้ทำอะไรบ้าง และจะขอความอนุเคราะห์อย่างไร ในเรื่องวัดพระธรรมกายที่รัฐบาลได้ดำเนินการทั้ง 3 มาตรการไป คือ 1.มาตรการทางกฎหมาย ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. มาตรา 44 ควบคุมพื้นที่วัดพระธรรมกาย 2.มาตรการทางปกครอง การถอดสมณศักดิ์ และการขอให้พระซึ่งปกครองกันเองช่วยเรื่องสั่งห้าม หรือจัดการโดยไม่ต้องอาศัยกฎหมาย  ทั้งสมเด็จพระสังฆราชได้ปรารภแล้ว แต่ไม่มีการปฏิบัติตาม มส.ได้มอบให้เจ้าคณะใหญ่หนกลางช่วยประสาน แต่ไม่มีการปฏิบัติตาม เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีออกคำสั่งไม่ให้พระชุมนุมที่ตลาดกลางและตลาดไท ก็ยังไม่ปฏิบัติตาม โดยแสดงให้เห็นว่ามาตรการทางปกครองใช้แล้วไม่ได้ผล

รองนายกฯ กล่าวว่า ทั้งพระสังฆาธิการที่ใกล้กับวัดมากที่สุดคือ เจ้าอาวาสให้เป็นผู้สั่งและห้ามปราม มีการตั้งพระทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสมารักษาการก็สละตำแหน่ง มีการตั้งพระวิเทศภาวนาธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสมารักษาการต่อ คำถามคือ ท่านได้แสดงบทบาทอะไรบ้าง ก็ขอรบกวนนมัสการเพราะเราอยากให้ท่านใช้อำนาจในฐานะรักษาการเจ้าอาวาส เพราะพระที่ออกมาเคลื่อนไหวคือ พระลูกวัด และ 3.ทางพระธรรมวินัย ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ มีกฎหมายลูกที่ใช้ดูแลพระหลายฉบับ ที่สำคัญคือ กฎว่าด้วยการลงนิคหกรรมฉบับที่ 11 และกฎว่าด้วยการดำเนินการกับพระภิกษุฉบับที่ 21 ที่ระบุเมื่อมีเรื่องให้ร้องเรียนและให้เจ้าอาวาสเรียกมาตักเตือน ถ้าไม่ฟังให้รายงานในระดับที่สูงขึ้นไป จนถึงขั้นสุดท้ายจะมีกระบวนการหนึ่งและสั่งให้สึก

อย่างไรก็ตามขณะนี้ทราบว่า พศ.ได้ร้องเรียนกับพระผู้ใหญ่ไปแล้วเพื่อให้รับทราบ เรื่องการขอให้นำเข้าสู่กระบวนการทางพระธรรมวินัย และที่ผ่านมาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีทำอะไรไปมาก สื่ออาจไม่รู้ แต่รัฐบาลรู้หมด โดยวันที่ 10 มี.ค.จะมีการกราบนมัสการ มส.ว่ายังมีช่องทางอื่นอีกหรือไม่.

"วิษณุ" เผย พศ.แจ้งพระผู้ใหญ่เรื่องร้องเรียนให้ดำเนินการพระธรรมวินัย "ธัมมชโย" แล้ว เล็งถาม มส.วันที่ 10 มี.ค. ยังมีช่องทางอื่นอีกหรือไม่... 8 มี.ค. 2560 16:17 8 มี.ค. 2560 18:03 ไทยรัฐ