วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คลังแจงขั้นตอน-เอกสาร ลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ 3 เม.ย.-15 พ.ค.

คลังแจงขั้นตอน-เอกสาร ลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ 3 เม.ย.-15 พ.ค.

  • Share:

คลัง ย้ำลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ 3 เม.ย.-15 พ.ค. แจงขั้นตอน เอกสารหลักฐานที่จำเป็นให้พร้อม และต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเองเพื่อยืนยันตน...

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. นายพรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนระหว่างวันที่ 3 เม.ย. ถึงวันที่ 15 พ.ค. 2560 โดยขั้นตอนการลงทะเบียน เริ่มจากผู้ลงทะเบียนในโครงการฯ สามารถขอแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขา, ธนาคารออมสิน ทุกสาขา, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา, คลังจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทุกเขต รวมทั้งสิ้น 3,669 หน่วยรับลงทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง www.mof.go.th, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th, อีเพย์เมนท์ www.epayment.go.th และเว็บไซต์ของหน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 5 หน่วยงานข้างต้น

หลังจากนั้นผู้ลงทะเบียนควรศึกษาแบบฟอร์มให้เข้าใจ และเตรียมเอกสารหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการกรอกแบบฟอร์มให้พร้อม เช่น บัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง เลขบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา และบุตร สมุดทะเบียนบ้าน ทะเบียนผู้พิการ ทะเบียนเกษตรกร เลขที่บัญชีเงินฝาก นอกจากนี้ ต้องสำรวจว่าตนมีรายได้ เงินฝาก และหนี้สินเท่าใด เป็นต้น หลังจากนั้นให้กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ชัดเจน และถูกต้องตามความเป็นจริง และผู้ลงทะเบียนควรตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนลงนามรับรองความถูกต้อง และยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบ

สำหรับผู้ลงทะเบียนต้องมาลงทะเบียนด้วยตัวเอง ด้วยการยื่นแบบฟอร์มที่กรอกครบถ้วนถูกต้องแล้วพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลที่กรอกให้ทางราชการ ในกรณีผู้พิการและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางได้ ต้องมีใบมอบอำนาจมาแสดงในวันลงทะเบียน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะกรอกข้อมูลของผู้มาลงทะเบียนเข้าระบบ หลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้ว ผู้ลงทะเบียนต้องรับเอกสารหลักฐาน (ส่วนท้ายของแบบฟอร์ม) กลับไป เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้