วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่งทางบกเข้มป้องกันอุบัติเหตุ รับมือเดินทางช่วงสงกรานต์

กรมการขนส่งทางบกเตรียมมาตรการรองรับการเดินทางช่วงสงกรานต์ 2560 ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยจัดสัมมนาผู้ประกอบการรถโดยสาร เพื่อแก้ไขปัญหารถโดยสารสาธารณะในทุกๆ มิติ...

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 8 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนา “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรการกำกับรถโดยสารสาธารณะให้ปลอดภัย” ในการนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้เกียรติแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ข้อคิดเห็นเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะและความร่วมมือของผู้ประกอบการ”

นายอาคม กล่าวว่า เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะก่อให้เกิดการบาดเจ็บการสูญเสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก และสร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจประเทศ กระทรวงคมนาคมจึงมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดำเนินมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในระยะเร่งด่วนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบกได้ขานรับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยเฉพาะมาตรการสร้างความปลอดภัยในรถตู้โดยสารอย่างเร่งด่วน กำหนดให้รถตู้โดยสารหมวด 2 กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด ต้องติดตั้ง GPS Tracking พร้อมอุปกรณ์บ่งชี้ตัวตนคนขับรถ (เครื่องรูดใบขับขี่แสดงตัวตน) ครบทุกคันภายใน 31 มี.ค.นี้ ส่วนรถโดยสารประเภทอื่นๆ ต้องติดตั้งระบบ GPS Tracking ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อควบคุมกำกับ ดูแล ติดตามการเดินรถในลักษณะ Online แบบ Realtime ทั้งพิกัด ความเร็ว ชั่วโมงการขับรถ ตลอดจนพฤติกรรมพนักงานขับรถ และยังจัดชุดตรวจการ ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่บริเวณจุดตรวจระหว่างเส้นทางเดินรถ หรือจุด Check Point โดยให้ดำเนินนโยบายต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบการเดินรถให้เป็นไปตามเงื่อนไขประกอบการ

นอกจากนี้ ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะด้วยกล้องเลเซอร์ในเส้นทางสายหลักเข้า–ออกกรุงเทพฯ และติดตามรถโดยสารสาธารณะทุกคันผ่านศูนย์บริหารจัดการเดิน รถด้วยระบบ GPS ตลอดช่วงเทศกาล เพื่อติดตามพฤติกรรมการขับรถ การใช้ความเร็วภายใต้กฎหมายกำหนด

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อว่า กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการกำกับควบคุม บังคับใช้กฎหมายทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะสั้น ต่อเนื่องถึงระยะกลาง เริ่มตั้งแต่กำหนดให้รถโดยสารประจำทางทุกประเภท ทุกคันจะต้องออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารหรือจุดจอดที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ตามนโยบายการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะทั้งในกรุงเทพฯและภูมิภาคทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการตรวจความพร้อมของรถโดยสารและคนขับรถตาม Checklist ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่าง กรมการขนส่งทางบก บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานท้องถิ่น โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจความพร้อมตาม Checklist ต่อเนื่องตลอดปีและเข้มข้นเป็นพิเศษช่วงการเดินทางเทศกาลสงกรานต์นี้ หากคนขับรถหรือรถโดยสารมีสภาพไม่พร้อมหรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ สั่งห้ามใช้รถและเปลี่ยนตัวคนขับรถทันที โดยผู้ประกอบการจะต้องหารถและคนขับที่มีความพร้อมมาปฏิบัติหน้าที่แทน

ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบผู้ขับรถฝ่าฝืนกระทำผิดกฎหมายหรือมีการกระทำผิดซ้ำซากจะดำเนินมาตรการลงโทษเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่เปรียบเทียบปรับจนถึงพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ ผู้ประกอบการขนส่งที่ฝ่าฝืนไม่กำชับพนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง กรมการขนส่งทางบกลงโทษสูงสุดถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง. 

กรมการขนส่งทางบกเตรียมมาตรการรองรับการเดินทางช่วงสงกรานต์ 2560 ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยจัดสัมมนาผู้ประกอบการรถโดยสาร เพื่อแก้ไขปัญหารถโดยสารสาธารณะในทุกๆ มิติ... 8 มี.ค. 2560 13:19 8 มี.ค. 2560 14:49 ไทยรัฐ