วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ พม. จัดงาน วันสตรีสากล ประจำปี 60

สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อการสัมมนา “เครือข่ายสตรีกับการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม”

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด “พลังสตรี พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรี บุคคล หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนผสานพลังกับทุกภาคส่วนของสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาประเทศ อันจะนำไปสู่สังคมความเสมอภาคและสันติสุขอย่างยั่งยืน

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดสัมนาในหัวข้อ “เครือข่ายสตรีกับการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม” โดย การมีส่วนร่วมขององค์กรสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม เช่น การสาธิตผลิตภัณฑ์จากข้าว และผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องถิ่น จากสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การจัดแสดงผ้าย้อมคราม โดยกลุ่มสตรีอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นกลุ่มสตรีที่เข้มแข็งและสามารถส่งผ้าย้อมครามจำหน่ายในต่างประเทศ

นอกจากนี้ ดร.วันดี ยังเน้นย้ำบทบาทสตรีในในสังคมปัจจุบันว่า สตรีไทยได้มีการพัฒนาศักยภาพตนเองในหลายๆ ด้าน เพื่อที่จะเดินตามความฝัน หรือเริ่มต้นในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่อง

สำหรับวันสตรีสากลในปี 2560 นี้ องค์การสหประชาชาติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้สตรีมีความกล้าที่จะลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลง พร้อมกับสร้างความเท่าเทียมทางเพศในด้านที่ตนถนัด และการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่เกิดจากความคิดริเริ่มของสตรีจำนวนมากที่อยากเปลี่ยนแปลงบางสิ่งในสังคมผ่านมุมมองของตนเอง และนำไปสู่การลงมือทำ หรือเริ่มต้นธุรกิจ สำหรับสภาสตรีเองในฐานะเป็นศูนย์กลางของสตรีทั่วประเทศจะทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมที่ขับเคลื่อนโดยสตรี และเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกพลังสตรีให้สามารถดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จยังประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงาน วันสตรีสากล ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อการสัมมนา “เครือข่ายสตรีกับการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม” 8 มี.ค. 2560 13:08 8 มี.ค. 2560 14:15 ไทยรัฐ