วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปศุศัตว์ตั้งธนาคารแพะ นำร่อง ณ ห้วยกระเจา

ปศุสัตว์​ตั้ง​ธนาคาร​แพะแก้​ปัญหา​หา​พ่อ-แม่​พันธุ์​คุณภาพ​ขาดแคลน เพิ่ม​ทาง​เลือก​อาชีพ​เกษตรกร​ใน​พื้นที่​ไม่​เหมาะสม อากาศ​ร้อน พื้นที่​แห้งแล้ง สภาพ​ดิน​เป็น​หิน

น.​สพ.​อภัย สุทธิ​สังข์ อธิบดี​กรม​ปศุสัตว์ เผย​ว่า จาก​ความต้องการ​ของ​เกษตรกร​ใน​หลายพื้นที่ เริ่ม​สนใจ​เลี้ยง​แพะ​กัน​มาก​ขึ้น เพราะ​เป็น​สัตว์​ทน​สภาพ​อากาศ​ร้อน แห้งแล้งได้​ดี ประกอบ​กับประเทศ​เพื่อนบ้าน กัมพูชา และมาเลเซีย มี​ความต้องการ​เพิ่ม​มาก​ขึ้น เลย​ทำให้​พ่อ-แม่​แพะ​สาย​พันธุ์​ดีมี​ปริมาณ​ไม่​เพียงพอ และ​เพื่อ​ไม่​มี​ปัญหา​แพะ​ที่​เกษตรกร​นำ​ไป​เลี้ยง​มี​สาย​พันธุ์​เลือด​ชิด และ​เป็น​การ​สร้าง​ราย​ได้ พัฒนา​อาชีพ​ให้​เกษตรกรภาย
ใน​ระยะ​เวลา​ที่​รวดเร็ว กระทรวงเกษตรและ​สหกรณ์ จึง​มอบหมายให้​กรม​ปศุสัตว์เร่ง​ดำเนิน​การ​จัดตั้ง​โครงการ​ธนาคารแพะ ที่ อ.​ห้วย​กระเจา จ.​กาญจนบุรี  เป็น​พื้นที่​นำร่อง จาก​นั้น​จะ​เริ่ม​ขยาย​ไป​ยัง​จังหวัด​ต่างๆใน พื้นที่​ไม่​เหมาะสม​ที่​จะ​ประกอบ​อาชีพ​ปลูก​พืชเลี้ยง สัตว์ชนิด​อื่น

“แนวทาง​การบริหาร​จัดการ​ธนาคาร​แพะ เรา​จะ​ใช้​วิธี​เดียว​กับ​ธนาคาร​โคก​ระบือ เริ่ม​ตั้งแต่​เปิด​รับ​บริจาค​พ่อ​แม่​พันธุ์ โดย​ธนาคาร​จะ​จัดส่งแพะ​ให้​เกษตรกร​ที่​ขอ​เข้า​ร่วม​โครงการ แบบ​ให้​ยืมพันธุ์​แพะ​เพศ​เมีย 20 ตัว เพศ​ผู้ 2 ตัว​ต่อ​ราย ภายใน​ระยะ​เวลา 3 ปี ลูก​แพะ​ตัว​แรก​ที่​เกิด​และ​เป็น​เพศ​เมีย เกษตรกร​ต้อง​เลี้ยงดู​อย่าง​ดี กระทั่ง​อายุ 6 เดือน จึง​ส่ง​ลูก​แพะ​เพศ​เมีย​คืน จน​ครบ 22 ตัว เพื่อ​ธนาคาร​แพะ​จะ​ได้​ส่ง​ต่อ​ให้​เกษตรกร​ราย​ต่อ​ไป”

ส่วน​การ​คัดเลือก​เกษตรกร​เข้า​ร่วม​โครงการ อธิบดี​กรม​ปศุสัตว์ ชี้แจง​ว่า เกษตรกร​ต้อง​มี​การ​รวมตัว​เป็น​กลุ่ม​วิสาหกิจ​ชุมชน กลุ่ม​เกษตรกร หรือ​สหกรณ์ มี​สมาชิก​ที่​มี​ประสบการณ์​เลี้ยง​แพะ มี​การ​จัด​สร้าง​โรง​เรือน อุปกรณ์ ตาม​คำ​แนะนำ​ของ​เจ้าหน้าที่​กรม​ปศุสัตว์ พร้อม​กับ​มี​พื้นที่​ใน​การ​ปลูก​พืช​อาหาร​สัตว์​อย่าง​น้อย 3-5 ไร่​ต่อ​ราย จึง​จะ​ได้​รับ​การ​พิจารณา โดย​เจ้าหน้าที่​จะ​เป็น​พี่เลี้ยง​ถ่ายทอด​การ​จัดการ​ผลิต​ที่​ถูกต้อง​ตาม​หลัก​วิชาการ กำกับ ติดตาม ดูแล​สุขภาพสัตว์​ให้​แก่​เกษตรกร สมาชิก สำหรับ​เกษตรกร​ที่​สนใจ​เข้า​ร่วม​โครงการ​ธนาคาร​แพะ ติดต่อ​สอบ​ถาม สนง.​ปศุสัตว์​จังหวัด​ใกล้​บ้าน.

ปศุสัตว์​ตั้ง​ธนาคาร​แพะแก้​ปัญหา​หา​พ่อ-แม่​พันธุ์​คุณภาพ​ขาดแคลน เพิ่ม​ทาง​เลือก​อาชีพ​เกษตรกร​ใน​พื้นที่​ไม่​เหมาะสม อากาศ​ร้อน พื้นที่​แห้งแล้ง สภาพ​ดิน​เป็น​หิน 8 มี.ค. 2560 13:05 8 มี.ค. 2560 13:06 ไทยรัฐ