วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฮีโร่! ทร.เข้าส่งมอบบ้านให้ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ในพื้นที่ชะอวด

เครดิตจากกองทัพเรือ

ทหารของประชาชน!!! แม้น้ำท่วมจะหยุดแล้ว แต่ปัญหาเรื่องการฟื้นฟู ซ่อมแซมบ้านเรือนให้ผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยกองทัพเรือยังคงให้การช่วยเหลือต่อเนื่อง และล่าสุดได้ส่งมอบบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ หลังจากที่เข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช อย่างต่อเนื่อง...

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.60 เวลา 09.45 น. พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์ หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็นผู้แทน ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอจุฬาภรณ์ และอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พล.ร.ต.รัษฎางค์ ธีรเนตร รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือในฐานะรองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นให้การต้อนรับ

ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของภาคใต้ ส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก หลายครอบครัวบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้มีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จึงได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เข้าช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นในการฟื้นฟูบ้านเรือนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งในส่วนของกองทัพเรือได้ระดมสรรพกำลังทั้งกำลังพล เครื่องมือ พร้อมยุทโธปกรณ์ เรือ และอากาศยาน ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มศักยภาพและขีดความสามารถในการบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน เข้าสู่พื้นที่ประสบภัยในทุกมิติทั้งจากทางบก ทั้งทางทะเล และทางอากาศ ตามแนวคิด from the sea

โดยที่ผ่านมา กองทัพเรือ ได้ดำเนินการช่วยเหลือในการส่งเรือผลักดันน้ำจำนวน 90 ลำ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎ์ธานี และจังหวัดสงขลา มีการจัดชุดแพทย์ การบรรจุถุงยังชีพ การแจกจ่ายอาหารปรุงสุก เปิดศูนย์รับเงินบริจาคและสิ่งของให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งการซ่อมสร้างบ้านเรือนให้กับผู้ประสบภัย ซึ่งทางจังหวัดชุมพร และจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ขอรับการสนับสนุนในการซ่อมสร้างจากกองทัพเรือ โดยแบ่งเป็น อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร จำนวน 9 หลัง และ จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอชะอวด จำนวน 4 หลัง อำเภอจุฬาภรณ์ จำนวน 2 หลัง รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 หลัง

ซึ่ง กองทัพเรือ ได้จัดกำลังพลจากชุดซ่อมสร้างจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ และกองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยดำเนินการสร้างบ้านตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึงบัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นไปตามแผนงานการก่อสร้างบ้านผู้ประสบภัยของกองทัพเรือที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหมกำหนดให้ดำเนินการให้ผู้ประสบภัยได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้กองทัพเรือยังคงเตรียมพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่จะให้การสนับสนุนบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย.

ขณะที่พล.ร.ท.สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วยนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยมืหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชุมพรให้การต้อนรับ

โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 ส่วนหน้าจังหวัดชุมพร จัดชุดฟื้นฟูก่อสร้างบ้านจากกรมสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง รับผิดชอบการก่อสร้างบ้านจำนวน 9 หลัง ในตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ทั้งมอบสิ่งเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2560 เป็นระยะเวลา 36 วัน กองทัพเรือก็ได้ก่อสร้างบ้านให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 9 หลังเสร็จสมบูรณ์ ในการมอบให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติสุข หลังจากได้เกิดวิกฤติอุทกภัยไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา.

ทหารของประชาชน!!! แม้น้ำท่วมจะหยุดแล้ว แต่ปัญหาเรื่องการฟื้นฟู ซ่อมแซมบ้านเรือนให้ผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยกองทัพเรือยังคงให้การช่วยเหลือต่อเนื่อง และล่าสุดได้ส่งมอบบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ หลังจากที่เข้าไป 8 มี.ค. 2560 13:01 17 พ.ค. 2560 16:51 ไทยรัฐ