วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปึ้ง ชี้ ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง ต้องไม่มีใบสั่ง กลั่นแกล้ง

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรมว.ต่างประเทศ ชี้ ถอดถอนต้องไม่มีใบสั่งกลั่นแกล้ง ย้ำ พิสูจน์กระบวนการยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และตรงไปตรงมา 

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีต รมว.ต่างประเทศ แกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การที่ตนจะถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง หรือไม่ หรืออาจจะถูกห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมือง หรือต้องยุติบทบาททางการเมืองไปเลย ก็ไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญสำหรับตนอีกต่อไป ถ้าหากกระบวนการต่างๆ ที่จะใช้ดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง ยุติธรรม ตนรับได้ เพียงขอให้ยึดตามกฎระเบียบ ข้อบังคับการประชุม และตัวบทกฎหมายตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยึดถือระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 ซึ่งตัวบทกฎหมายก็มีความชัดเจนถือว่าเป็นหัวใจหลักแห่งความยุติธรรมในครั้งนี้ และจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงกันว่าการดำเนินการในครั้งนี้ ได้ทำกันอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีใบสั่ง ไม่มีการกลั่นแกล้งกัน และไม่ลำเอียง อยากเห็นว่า กระบวนการยุติธรรมในบ้านเมืองเราในขณะนี้จะยังพอมีหลงเหลืออยู่บ้างหรือไม่ การใช้กฎหมายนั้นทุกคนที่ใช้กฎหมายนั้นก็ควรเคารพในตัวบทกฎหมายเช่นกันหรือไม่ มีความน่าเชื่อถือกันได้มากน้อยเพียงใดบ้าง ก็คงจะได้พิสูจน์กัน และถ้าหากความเป็นธรรม ความยุติธรรมยังคงมีหลงเหลืออยู่ก็เชื่อได้ว่า บ้านเมืองก็จะก้าวข้ามปัญหาไปได้ คำว่าเลือกปฏิบัติก็จะได้หมดไปจากสังคมไทยเราเสียที

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรมว.ต่างประเทศ ชี้ ถอดถอนต้องไม่มีใบสั่งกลั่นแกล้ง ย้ำ พิสูจน์กระบวนการยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และตรงไปตรงมา 8 มี.ค. 2560 10:54 8 มี.ค. 2560 12:36 ไทยรัฐ