วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.ทอ. เป็นประธาน พิธีส่งหน่วยบินฝนหลวง ประจำปี 2560 (คลิป)

เครดิตจากกองทัพอากาศ

พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีส่งหน่วยบินฝนหลวง กองทัพอากาศ ประจำปี 2560

วันที่ 8 มีนาคม เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยบินฝนหลวง กองทัพอากาศ โดยมี นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร, นายทหารชั้นผู้ใหญ่, หัวหน้าสำนักงานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ, คณะทำงานฝนหลวงและควบคุมไฟป่า นักบิน และเจ้าหน้าที่หน่วยบินฝนหลวง กองทัพอากาศ เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักบิน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติภารกิจฝนหลวง กองทัพอากาศ 

การปฏิบัติการฝนหลวงในปี 2559 ที่ผ่านมานั้น หน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวงของกองทัพอากาศ ได้มีส่วนแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพื้นที่ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และสำหรับปี 2560 ทางกองทัพอากาศ ได้จัดเครื่องบินพร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์สนับสนุนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในโครงการพระราชดำริ “ฝนหลวง” จำนวน 12 เครื่อง โดยเครื่องบินที่ใช้ปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วย เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก (BT-67) จำนวน 4 เครื่อง, เครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ 2 (AU-23 A หรือ Peacemaker) จำนวน 6 เครื่อง และเครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 (Alpha Jet) จำนวน 2 เครื่อง ในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ และการปฏิบัติการฝนหลวงด้วยพลุสารดูดความชื้นเสริมการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น ซึ่งนับเป็นปีแรกที่เปลี่ยนแปลงจากโครงการวิจัยมาเป็นการปฏิบัติการจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ

โดยจะเริ่มปฏิบัติการฝนหลวง ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งจะใช้อากาศยานในการเริ่มปฏิบัติภารกิจฝนหลวง ประกอบด้วย เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2ก (BT-67) จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ 2 (Peacemaker) จำนวน 2 เครื่อง ณ ที่ตั้งกองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี

ทั้งนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยที่ต้องประสบกับความเดือดร้อน อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งคณะปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นเพื่อค้นคว้า ทดลอง และปฏิบัติการทำฝนหลวง จนประสบผลสำเร็จนับแต่ปี 2512 เป็นต้นมา การดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ “ฝนหลวง” ได้กระทำอย่างต่อเนื่อง และสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกร จนเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน การปฏิบัติภารกิจของหน่วยบินฝนหลวง เป็นภารกิจที่มีความสำคัญภารกิจหนึ่ง ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับกองทัพอากาศ เพราะเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กองทัพอากาศ จึงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วทุกภูมิภาค

ข้อมูลการปฏิบัติการฝนหลวง กองทัพอากาศ การปฏิบัติการฝนหลวง กองทัพอากาศ ปี 59

การปฏิบัติภารกิจฝนหลวง กองทัพอากาศระหว่าง 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59
กองทัพอากาศได้สนับสนุนอากาศยานในการปฏิบัติภารกิจฝนหลวง จำนวน 9 เครื่อง ประกอบด้วย

- เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2ก (BT-67) จำนวน 3 เครื่อง
- เครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ 2 (Peacemaker) จำนวน 2 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการทำฝนเมฆอุ่น
- เครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ 2 (Peacemaker) จำนวน 2 เครื่อง เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยพลุสารดูดความชื้น
- เครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 (Alpha Jet) จำนวน 2 เครื่อง

ทั้งนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ขอรับการสนับสนุนการบินปฏิบัติภารกิจฝนหลวง กองทัพอากาศ จำนวน 672 เที่ยวบิน โดยกองทัพอากาศได้สนับสนุนสถานที่เป็นฐานปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 8 กองบิน ประกอบด้วย กองบิน 1, กองบิน 5, กองบิน 7, กองบิน 21, กองบิน 23, กองบิน 41, กองบิน 46 และ กองบิน 56

แผนการปฏิบัติการฝนหลวง กองทัพอากาศ ปี 60
การปฏิบัติภารกิจฝนหลวง กองทัพอากาศ ระหว่าง 1 ต.ค.59 – 30 ก.ย.60
กองทัพอากาศได้สนับสนุนอากาศยานในการปฏิบัติภารกิจฝนหลวงจำนวน 12 เครื่อง ประกอบด้วย
- เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2ก (BT-67) จำนวน 4 เครื่อง
- เครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ 2 (Peacemaker) จำนวน 6 เครื่อง
- เครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 (Alpha Jet) จำนวน 2 เครื่อง

ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้สนับสนุนทุกกองบินเป็นฐานปฏิบัติการฝนหลวง รวมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อยับยั้งพายุลูกเห็บ และการปฏิบัติการฝนหลวงด้วยพลุสารดูดความชื้น เพื่อเสริมการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น ซึ่งนับเป็นปีแรกที่เปลี่ยนแปลงจากโครงการวิจัย มาเป็นการปฏิบัติการจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการมากยิ่งขึ้น.

พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีส่งหน่วยบินฝนหลวง กองทัพอากาศ ประจำปี 2560 8 มี.ค. 2560 10:36 17 พ.ค. 2560 16:49 ไทยรัฐ