วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เมืองคอนจัดเวทีถกปัญหาบ่อขยะเทศบาล

เมืองคอนจัดเวทีถกปัญหาบ่อขยะเทศบาล

  • Share:

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 มี.ค. นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาบ่อขยะเทศบาลนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะทำงาน หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท้องถิ่นจังหวัด รอง ผอ.รมน.จังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ทสจ.จังหวัด นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รวมทั้งรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชและผู้อำนวยการสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หมู่ที่ 2 ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช

เพื่อจัดเวทีรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา จากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากบ่อขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในตำบล นาทราย ต.นาเคียน ต.ปากพูน และ ต.ท่างิ้ว และนักเรียนเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นประมาณ 250 คน โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการนำแบบสำรวจประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่รอบบ่อขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้ประชาชนได้กรอกรายละเอียดเพื่อสำรวจเบื้องต้น

การจัดเวทีครั้งนี้ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน และตัวแทนประชาชน มีความต้องการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทำอย่างไรก็ได้ให้ภูเขาขยะหมดไปจากพื้นที่ พร้อมทั้งมีการเยียวยาฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งในด้านอาชีพ เช่น ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งสุขภาพอนามัย เพราะได้รับผลกระทบมานานกว่า 10 ปีแล้ว รวมทั้งการตรวจหาสารปนเปื้อนของตะกอนดิน น้ำใต้ดิน และครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้