วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โขนหน้าไฟ มหรสพ สมโภชร.9

โขนหน้าไฟ มหรสพ สมโภชร.9

  • Share:

ประชาชนยังหลั่งไหลชมนิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล” อย่างไม่ ขาดสาย ปลาบปลื้มและหลั่งน้ำตาซาบซึ้ง พระราชกรณียกิจที่ “รัชกาลที่ 9” ทำเพื่อปวงชนชาวไทยทุกคน สถาบันพัฒนศิลป์ระดมนักแสดงกว่า 2 พันชีวิต ในการจัดแสดงมหรสพสมโภช งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้องค์กรภาคเอกชน ตลอดจนมูลนิธิ สมาคมต่างๆ อาทิ ศาลอาญา ศาลแรงงานกลาง ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มูลนิธิสกุลสิงหเสนี/สิงหเสนีสมาคม/ สมาชิกสกุลสิงหเสนีและสายสัมพันธ์ มูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวัดสุทัศนเทพวราราม มูลนิธิสุนันทากุมารีรัตน์และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กลุ่มบริษัทเดมเลอร์ประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ด้านบรรยากาศการถวายสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวัน ยังมีพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วไทย อาทิ จากจังหวัดนครปฐม อุตรดิตถ์ นครพนม ประจวบคีรีขันธ์ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล สงขลา เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ อย่างไม่ขาดสาย ตั้งแต่ช่วงเช้ามืด

นายอภิชาต จารุชาต อายุ 63 ปี อดีตข้าราชการครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ กล่าวว่า พระองค์ทรงเป็นแบบอย่าง ทั้งในเรื่องการทำงานและการดำเนินชีวิต พระองค์ท่านเสด็จฯไปช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดารต่างๆ ตลอดชีวิตการรับราชการเป็นครู ได้น้อมนำแนวพระราช ดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้สอนนักเรียน โดยเฉพาะเรื่องความพอเพียง หากเด็กๆเข้าใจและนำไปปฏิบัติ เชื่อว่าเยาวชนเหล่านี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

ขณะเดียวกัน สำนักพระราชวังสรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ เมื่อวันที่ 6 มี.ค.ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 25,200 คน รวม 124 วัน มี 5,000,813 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 1,981,397 บาท รวม 124 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 422,022,202.34 บาท

ส่วนที่ท้องสนามหลวงประชาชนที่เข้าถวาย สักการะพระบรมศพเสร็จแล้ว คณะบุคคล หน่วยงาน สถาบันการศึกษาต่างๆได้เข้าชมนิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล” อย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งวัน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) แจ้งยอดประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการเย็นศิระฯตั้งแต่เปิดให้เข้าชมวันแรกในวันที่ 10 ก.พ.-6 มี.ค. มีทั้งสิ้น 102,353 คน

นางพิศวง สันแสนดี อายุ 71 ปี ชาวเขตคลองสาน กทม. กล่าวด้วยสีหน้าปลาบปลื้มว่า นิทรรศการแห่งนี้ดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อ มากี่ครั้งก็มีความสุขเพราะถือว่าได้มาหาพ่อ ชอบทุกส่วนของการจัดแสดง มาดูแต่ละครั้งก็น้ำตาไหล หากถามถึงความประทับใจต้องบอกว่ามีเยอะมาก แต่ที่จารึกไว้ในชีวิตคือการที่พระองค์ทรงช่วยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง เพราะตอนช่วงอายุ 20 ปี ชีวิตลำบากมาก เงินไม่มี นึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 และได้ฝันว่าพระองค์เสด็จฯมาที่บ้าน ลงลายพระหัตถ์เป็นตัวเลขบนฝ่ามือ เลยเอาไปซื้อหวย ปรากฏว่าถูกแม้อาจไม่ใช่เงินที่มากเท่าไหร่ แต่ก็เป็นทุนตั้งต้นชีวิตด้วยการซื้อรถเข็นขายของ เริ่มขายน้ำสมุนไพร น้ำผลไม้ ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว สู้ชีวิตจนสามารถซื้อบ้านเล็กๆ และส่งลูกเรียนจนจบ

เวลา 15.30 น. คณะครูจากประเทศภูฏานที่เดินทางมาอบรมหลักสูตรครูประถมศึกษาต้นแบบโดยกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 25 คน เดินทางมาชมนิทรรศการ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” และเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นางเชอริง แท๊งซั้ม หนึ่งในคณะครู กล่าวว่า ทุกคนซาบซึ้งพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีมากมาย และให้ความเคารพพระองค์เหมือนกับเป็นพระมหากษัตริย์ของภูฏาน สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ก็ทรงเคารพรัชกาลที่ 9 อย่างมาก ตอนที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จ สวรรคต ประเทศภูฏานโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ทุกโรงเรียนจัดพิธีแสดงความอาลัยเป็นเวลา 3 วัน การมาครั้งนี้ขอขอบขอบคุณหน่วยงานของไทยที่พามา

ในส่วนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นายวิรัช ก่อสันติมุกขัง รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) เปิดเผยว่า สบศ.ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดการแสดงมหรสพสมโภชงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศเหนือ ประกอบด้วย การแสดงโขนหน้าไฟหน้าพระเมรุมาศ เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระรามข้ามสมุทร-ยกรบ-รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ การแสดงมหรสพสมโภช ประกอบด้วย การแสดงหนังใหญ่ และโขนพระราชทาน ตอน รามาวตาร การแสดงละคร หุ่นหลวงและหุ่นกระบอก และการบรรเลงดนตรีสากล “ธ คือ ดวงใจไทยทั่วหล้า”

นายวิรัชกล่าวด้วยว่า ล่าสุด ได้จัดเตรียมผู้แสดงทั้งในส่วนของ สบศ.และวิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ครูนาฏศิลป์ นิสิต-นักศึกษากว่า 2,000 คน เบื้องต้นได้ประสานงานกับสำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัดผู้แสดงด้านต่างๆส่วนละครใน สบศ.จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยแสดงเรื่องอิเหนา ตอนตัดดอกไม้ฉายกริช ละครนอกเรื่องมโนราห์ การแสดงบัลเล่ต์เรื่อง มโนราห์ วงดนตรีสากล และวงดนตรีไทยที่จะเข้าไปบรรเลงบริเวณพระเมรุมาศ ส่วนของการแสดงบริเวณด้านหน้าพระเมรุมาศ ได้เตรียมการแสดงโขนพระราม ข้ามสมุทร-ยกรบ-รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ระบำอู่ทอง จัดทำบทใหม่ ใช้พระนางถึง 35 คู่

ขณะที่ ผศ.พิมณภัทร ถมังรักษ์สัตว์ คณบดีคณะศิลปศึกษาและนักแสดงละครนอก ในการแสดงมหรสพสมโภชครั้งนี้ กล่าวว่า การแสดงมหรสพสมโภชเป็นงานที่จัดขึ้นตามจารีตประเพณี ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์ ฉะนั้น ผู้แสดงต้องมีทักษะความสามารถด้านนาฏศิลป์ และมีประสบการณ์การแสดงมาพอสมควร ผู้แสดงทุกคนที่จะเข้าสู่โรงมหรสพจะได้รับการฝึกซ้อมจากครูบาอาจารย์ที่มีฝีมือต่อเนื่องหลายเดือน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้