วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชมนิทรรศการ

คณะครูจากประเทศภูฏานที่มาอบรมหลักสูตรครูประถมศึกษาต้นแบบ โดยกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ ม.สวนดุสิต เข้าชมนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล ภายหลังเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท.

คณะครูจากประเทศภูฏานที่มาอบรมหลักสูตรครูประถมศึกษาต้นแบบ โดยกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ ม.สวนดุสิต เข้าชมนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล ภายหลังเข้าถวายสักการะพระบรมศพ 8 มี.ค. 2560 07:09 8 มี.ค. 2560 07:20 ไทยรัฐ