วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เร่งสรุปข้อมูลเสนอมรดกจับต้องไม่ได้

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2560 ว่า ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการเสนอมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โขน และนวดไทย เข้าสู่กระบวนการเสนอขึ้นบัญชีจารึกเป็นตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) โดยขณะนี้จัดทำเอกสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษ วีดิทัศน์ เพื่อนำเสนอรายละเอียดของมรดกภูมิปัญญาทั้ง 2 รายการเสร็จแล้ว โดยคาดว่า จะเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือน มี.ค.นี้ ก่อนเสนอไปยังยูเนสโก ตามลำดับขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ยังได้ออก ประกาศและระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559 อีก 5 ฉบับด้วย.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2560 ว่า ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการเสนอมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม... 8 มี.ค. 2560 04:31 8 มี.ค. 2560 04:31 ไทยรัฐ