วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เล็งออกคำสั่ง 9 ม.เอกชนยุติรับนักศึกษา

พบ 98 หลักสูตรต่ำกว่ามาตรฐานอุดมฯ เสนอบอร์ด กกอ.ถกหาข้อยุติ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวกรณีการใช้อำนาจคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ว่า ตนได้ลงนามในหนังสือถึง คสช.เพื่อแจ้งให้ทราบว่า ได้ มีการใช้อำนาจตามคำสั่ง คสช.ดังกล่าวในการตรวจสอบมหาวิทยาลัยเอกชน จำนวน 10 แห่ง ที่ถูกร้องเรียนว่าจัดการศึกษาไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน ซึ่งมีมหาวิทยาลัย 9 แห่งที่ให้ความร่วมมือส่งข้อมูลมาชี้แจง และพบว่ามีหลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐานรวมทั้งสิ้น 98 หลักสูตร ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา ส่วนจะดำเนินการอย่างไรเป็นอำนาจของ คสช. อย่างไรก็ตาม คสช.ได้ถามกลับมายัง ศธ.ว่าหากไม่ใช้อำนาจ คสช.แล้ว ศธ.สามารถดำเนินการอย่างไรได้ ซึ่ง สกอ.ตอบมาว่าปัจจุบันมี พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ที่ให้อำนาจ รมว.ศธ.ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ แต่ในอนาคตหากมีปัญหาธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นมาอีก ศธ.ก็สามารถใช้อำนาจตามคำสั่งหัวหน้า คสช.เข้าไปตรวจสอบได้อยู่แล้ว

ด้าน ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า หลังใช้อำนาจหัวหน้า คสช.ในการตั้งคณะ กรรมการเข้าไปตรวจสอบและขอข้อมูลในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ถูกร้องเรียน 10 แห่ง และมี 9 แห่งให้ความร่วมมือส่งข้อมูลมา พบว่ามี 98 หลักสูตรใน 9 มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานหลักสูตรต่ำกว่ามาตรฐานอุดมศึกษา สกอ.จึงมีแนวคิดว่าควรให้ทั้ง 98 หลักสูตรดังกล่าวงดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2560 ส่วนนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ก็ให้โอนไปเรียนสาขาเดียวกันในมหาวิทยาลัยอื่น หรือไม่ทั้ง 9 แห่ง ก็ต้องดำเนินการจัดการให้ได้มาตรฐานอุดมศึกษา โดยเฉพาะกรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบ อย่างไรก็ตาม ต้องนำเข้าหารือในที่ประชุม กกอ.เพื่อหาข้อยุติอีกครั้งวันที่ 8 มี.ค.นี้.

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวกรณีการใช้อำนาจคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา... 8 มี.ค. 2560 04:29 8 มี.ค. 2560 04:29 ไทยรัฐ