วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รถไฟฟ้าสีทองมาแน่!

รถไฟฟ้าสีทองมาแน่!

  • Share:

ภาพจาก:วิกิพีเดีย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า) โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สำนักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก เป็นระบบบนดินได้ จากเดิมกำหนดให้ต้องเป็นระบบใต้ดิน และให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ยังให้กรุงเทพมหานครบูรณาการร่วมกับกระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนในการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางทั้งขนาดใหญ่และขนาดรอง ให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ โดยคำนึงถึงเส้นทางและระยะทางที่จะพัฒนาให้เหมาะสม เพื่อให้การลงทุนเกิดความประหยัด รวมทั้งการพิจารณาใช้โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมกันได้ ทั้งนี้ รูปแบบการก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง ได้ออกแบบให้เชื่อมต่อการเดินทางกับรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงหัวลำโพง-มหาชัย บริเวณสถานีคลองสาน ระยะทาง 2.72 กิโลเมตร จำนวน 4 สถานี เปิดบริการปี 2561 ปริมาณผู้โดยสาร 47,300 คนต่อวัน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้