วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ขยายขอบเขตบริษัทบริหารสินทรัพย์ รับหนี้เสียนอนแบงก์-นาโน-พิโคไฟแนนซ์

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 ขยายขอบเขตใน 2 เรื่องได้แก่ ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์รับสินทรัพย์ของหน่วยงานของรัฐมาบริหารได้ รวมถึงสินทรัพย์ของนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน หรือนอนแบงก์ ได้แก่ ธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล เช่น อิออน ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ หรือนาโนไฟแนนซ์ และผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ หรือพิโคไฟแนนซ์ รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและลิสซิ่ง ทำให้ธุรกิจเหล่านี้จะมีช่องทางถ่ายโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

นอกจากนี้ ยังให้ขยายขอบเขตหน้าที่ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถทำงานเป็นที่ปรึกษาในงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์ได้ เช่น การเป็นที่ปรึกษาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการไกล่เกลี่ยหนี้ เป็นต้น

“ลูกหนี้ที่มีหนี้บัตรเครดิตหลายใบ สมัยก่อนบริษัทเครดิตการ์ดแต่ละแห่งไม่สามารถไกล่เกลี่ยหนี้แบบรวมก้อนได้ แต่พอหนี้เหล่านั้นถูกโอนมาที่บริษัทบริหารสินทรัพย์จะรวมหนี้จากบัตรเครดิตหลายๆใบมาไกล่เกลี่ยหนี้รอบเดียว ทั้งนี้ ครัวเรือนไทยมีปัญหาหนี้เพิ่มขึ้น การเพิ่มให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาปรับปรุงโครงสร้างหนี้และรับชำระหนี้ที่เกี่ยวเนื่อง ทำให้ช่วยแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนและหนี้นอกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 ขยายขอบเขตใน 2 เรื่อง 8 มี.ค. 2560 03:50 8 มี.ค. 2560 03:52 ไทยรัฐ