วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
หมอศิริราชแนะ คนไทยลดอ้วนหนีเบาหวาน-ความดัน ชะลอโรคไตถามหา

หมอศิริราชแนะ คนไทยลดอ้วนหนีเบาหวาน-ความดัน ชะลอโรคไตถามหา

  • Share:

แพทย์ ชี้เบาหวานและความดันโลหิตสูง ทำให้ไตทำงานหนักและเกิดโรคอ้วน ถ้าป้องกันได้จะชะลอไตเสื่อมก่อนเวลา แนะให้คนไทยลดการรับประทานอาหารรสจัด กินเค็ม หวาน มัน และโปรตีนจากสัตว์ เพิ่มการกินผักผลไม้ ย้ำสเต็มเซลส์รักษาโรคไตไม่ได้...

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่โรงพยาบาลศิริราช ศ.ดร.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดงานวันไตโลก "อ้วนกลม...ระทมไต"ว่า สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคไต คือ โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ทำให้ไตทำงานหนัก อันเป็นปัจจัยเสี่ยงของผู้เป็นโรคอ้วน ดังนั้นหากเราให้องค์ความรู้กับสังคมและ ผู้ป่วยเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดโรคไต โดยเฉพาะความรู้เรื่องโรคอ้วน ก็จะช่วยชะลอภาวะไตเสื่อมได้

ด้าน รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ หัวหน้าสาขาวิชาวักกะวิทยา ภาควิชายุรศาสตร์ และนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้ คาดว่ามีคนไทยป่วยด้วยโรคไต 11 ล้านคน โดยเป็นผู้ป่วยที่ต้องล้างไต 6หมื่นคน และมีอัตราเพิ่มขึ้นปีละ 1หมื่นคน ทั้งนี้หากเราลดอุบัติการของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน ได้ ก็ช่วยลดการเกิดโรคไตเสื่อมก่อนเวลาอันควร โดยควรลดการรับประทานอาหารรสจัด รสเค็ม หวาน มัน และโปรตีนจากสัตว์ และเพิ่มการกินผักผลไม้ ส่วนอาการเบื้องต้นที่ควรมาพบแพทย์คือ ความดันโลหิตสูงเกินเกณฑ์ ปัสสาวะเป็นฟอง สีขุ่น มีเลือด มีก้อนกรวดทราย อย่างไรก็ตามโรคไตเป็นโรคที่ไม่มียารักษา ดังนั้นการโฆษณาที่ระบุว่าการใช้สเต็มเซลส์รักษาโรคไตได้นั้น ไม่เป็นความจริง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้