วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส่อวืด!! รีดภาษี 'แม้ว' ขายหุ้นชินฯ-กก.วินิจฉัยภาษีฯ ไม่ฟันธงชี้ชัด

กก.วินิจฉัยภาษีฯ ชี้ชัดไม่สามารถขยายเวลาออกหมายเรียกผู้ยื่นแบบชำระภาษีที่ยังค้างชำระไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ออกจากกำหนดเดิม 5 ปีได้ ย้ำไม่ได้เจาะจงเฉพาะภาษีหุ้นชินคอร์ปฯ แต่เป็นแนวปฏิบัติกับผู้เสียภาษีทุกราย...

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. นายประภาศ คงเอียด รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ทางกรมสรรพากรได้หารือว่าจะสามารถใช้อำนาจตามมาตรา 3 อัฎฐ วรรคสอง ของประมวลรัษฎากร ที่ระบุว่ากำหนดเวลาต่างๆ ที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร เมื่อมีเหตุสมควรหรือจำเป็น และรัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควรจะขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลานั้นออกไปอีกตามความจำเป็นแก่กรณีได้ เพื่อขยายเวลาในการออกหมายเรียกให้บุคคลเพื่อประเมินการเสียภาษีได้หรือไม่ตามมาตรา 19 ในประมวลรัษฎากรที่ระบุว่ากรณีที่ผู้ยื่นแบบเสียภาษี แต่เสียภาษีไม่ครบ ไม่ถูกต้องตามความจริง หรือไม่บริบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจออกหมายเรียกผู้ยื่นรายการนั้นมาไต่สวนภายในเวลา 5 ปี และกรมสรรพากรมีอำนาจประเมินภาษีในระยะเวลา 10 ปี และหากกรมสรรพากรไม่ออกหมายเรียกภายใน 5 ปี ก็จะไม่มีอำนาจการประเมินภาษี

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นตรงกันว่าไม่อาจขยายเวลาได้ และเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน จึงได้มอบหมายให้กรมสรรพากรกลับไปร่างคำวินิจฉัยของที่ประชุม เพื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้กับทุกคน โดยการหารือครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติกับผู้เสียภาษีทุกราย ไม่ได้เจาะจงลงไปกับการเก็บภาษีหุ้นชินคอร์ป ของอดีตนายกรัฐมนตรีเท่านั้น แต่การเก็บภาษีหุ้นชินคอร์ปเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะดำเนินการว่าจะประเมินภาษีหรือไม่ และการประชุมในครั้งนี้ไม่ได้มีการพิจารณาถึงกรณีหุ้นชินคอร์ปแต่อย่างใด ดังนั้นรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวจึงไม่ได้อยู่ในขอบเขตของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

สำหรับกรณีเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรไม่ออกหมายเรียกภายใน 5 ปี และทำให้ประเมินภาษีไม่ได้จะมีความผิดละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นั้น ต้องไปพิจารณาว่าหากเจ้าหน้าที่รู้อยู่แล้วว่าต้องออกหมายเรียก แต่ไม่ดำเนินการก็ถือว่ามีความผิดฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งในส่วนนี้ต้องไปดูในรายละเอียดเชิงลึกประกอบด้วย.

กก.วินิจฉัยภาษีฯ ชี้ชัดไม่สามารถขยายเวลาออกหมายเรียกผู้ยื่นแบบชำระภาษีที่ยังค้างชำระไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ออกจากกำหนดเดิม 5 ปีได้ ย้ำไม่ได้เจาะจงเฉพาะภาษีหุ้นชินคอร์ปฯ แต่เป็นแนวปฏิบัติกับผู้เสียภาษีทุกราย... 7 มี.ค. 2560 20:48 7 มี.ค. 2560 21:11 ไทยรัฐ