วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศปมผ.เข้าจับ 2 เรือประมงอวนลาก บริเวณอ่าวไทยหลังทำผิด ก.ม.ประมงพาณิชย์

ศปมผ. นำกำลังบูรณาการปฏิบัติการของศูนย์เฝ้าติดตามเรือประมง ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการในทะเล เข้าดำเนินการ 2 เรือประมงอวนลาก ที่ทำผิดกฎหมายประมงพาณิชย์ บริเวณทะเลอ่าวไทย...

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.60 ศูนย์ยุทธการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศยก.ศรชล.) และศูนย์เฝ้าติดตามเรือประมง (Fishery Monitoring Center: FMC) ของกรมประมง ได้ประสานการปฏิบัติในการส่งข้อมูลเรือประมงที่ต้องสงสัยว่ากระทำผิดกฎหมายในทะเล ชื่อ เรือ ส.โชคทองเจือ 1 กับ เรือมานพเจริญชัย 2 ให้กับศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 1 ในการนี้ ศรชล.เขต 1 ได้สั่งการให้ เรือ ต.92 ร่วมกับเรือตรวจกรมประมง 217 ซึ่งเป็นกำลังในหมวดเรือเฉพาะกิจ ศปมผ. ของ ศรชล.เขต 1 ตรวจสอบเรือประมงทั้ง 2 ลำ พร้อมกับส่งข้อมูลจาก ศรชล.เขต 1 แสดงค่าให้เห็นว่ามีเรืออวนลากที่แจ้งออกจากศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) เป็นเรือลากเดี่ยวแผ่นตะเฆ่ แต่ไปจับคู่ลากคู่กลางทะเล จำนวน 1 คู่

ซึ่ง เรือ ต.92 และเรือตรวจกรมประมง 217 ตรวจพบเรือประมงทั้ง 2 ลำดังกล่าว คือ เรือ ส.โชคทองเจือ 1 ขนาด 69.9 ตันกรอส เป็นเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ มีลูกเรือ 7 คน (ไทย 2 คน, พม่า 4 คน, ลาว 1 คน) และเรือมานพเจริญชัย 2 ขนาด 99.17 ตันกรอส เป็นเรือลากแผ่นตะเฆ่ มีลูกเรือ 8 คน (ไทย 2 คน, พม่า 6 คน) ได้กระทำความผิดตามข้อมูลที่ได้รับจาก ศรชล.เขต 1 ที่บริเวณห่างจากฝั่งอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ประมาณ 8 ไมล์ทะเล (ประมาณ 15 กม.) และเข้าดำเนินการควบคุม

จากการตรวจสอบครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งการกระทำความผิดตาม ม.43 ของ พ.ร.ก.การประมง 2558 คือห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ทำการประมงผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต และนำเรือประมงทั้ง 2 ลำ เข้ามาดำเนินคดีที่ สภ.ปราณบุรี ในวันนี้ (7 มี.ค.60) เนื่องจากรอน้ำทะเลขึ้น จึงจะสามารถนำเข้าเทียบ ทั้งนี้เป็นการดำเนินการในการบังคับใช้กฎหมายด้วยการบูรณาการอย่างเป็นระบบ ทำให้หน่วยปฏิบัติในทะเลดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไม่ให้มีการทำการประมงผิดกฎหมาย โดยเฉพาะในลักษณะวิธีการทำลายล้างสูง เพื่อทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำได้มีโอกาสเติบโตตามธรรมชาติ อันจะทำให้อนาคตเกิดการทำการประมงอย่างเป็นระบบที่ยั่งยืนสืบไป.

ศปมผ. นำกำลังบูรณาการปฏิบัติการของศูนย์เฝ้าติดตามเรือประมง ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการในทะเล เข้าดำเนินการ 2 เรือประมงอวนลาก ที่ทำผิดกฎหมายประมงพาณิชย์ บริเวณทะเลอ่าวไทย... 7 มี.ค. 2560 20:26 7 มี.ค. 2560 21:10 ไทยรัฐ