วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โฆษก กอ.รมน. ยันถกเวทีปรองดอง เพชรบูรณ์-พัทลุง-โคราช ฉลุย

โฆษก กอ.รมน. ยันถกเวทีปรองดอง เพชรบูรณ์-พัทลุง-โคราช ฉลุย

  • Share:

โฆษก กอ.รมน. ยัน กอ.รมน.เดินหน้าสร้างกระบวนการปรองดอง โดยวันนี้ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่ เพชรบูรณ์-พัทลุง-นครราชสีมา พร้อมเชิญคณะทำงาน กลุ่มเป้าหมาย เข้ารับฟัง ข้อเสนอแนะ ในการนำไปสู่ความเรียบร้อย...

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. เผยว่า ในวันนี้ กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ พัทลุง นครราชสีมา จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ มีนายสนั่น พงษ์อักษร ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ทำหน้าที่เลขาฯรมน.จังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยพ.อ.ฐาวิรัตน์ ยังน้อย รองผอ.รมน.จังหวัด คณะทำงาน และกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น รวมจำนวน 38 คน ผลการปฏิบัติมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประเด็นหารือการสร้างความปรองดอง 10 ประเด็น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

บรรยากาศถกที่ จ.เพชรบูรณ์
เดินหน้าปรองดอง

ด้านนายวันชัย คงเกษม ผวจ.พัทลุง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยจังหวัดพัทลุงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ/และคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนและดำเนินงานในการเปิดรับฟ้งความคิดเห็น พร้อมกำหนดจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งแรก วันพฤหัสบดีที่ 9 มี.ค. 2560 เวลา 09.00 น. โดยกำหนดใช้สถานที่จัดเวที ณ ห้องประชุมอิรวดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มเป้าหมายที่ กอ.รมน.จังหวัดพัทลุง จะได้เชิญมาให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย 4 กลุ่มเป้าหมาย

พัทลุงเรียบร้อยดี

ขณะที่นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา และผอ.รมน.จังหวัด เป็นประธานการประชุมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ประเด็นคำถาม 11 ประเด็น 1 ด้านการเมือง 2 ด้านความเหลื่อมล้ำ การครองที่ดินทำกินของเกษตรกร การบริหารจัดการนำ้ 3 ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 4 ด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและสาธารณสุข 5 ด้านสื่อสารมวลชน 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 ด้านการต่างประเทศ 8 ด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 9 ด้านการปฏิรูป 10 ด้านยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 11 ความคิดเห็น มุมมองที่สำคัญ วิธีแก้ปัญหาเพื่อส่วนรวมอย่างไร เพื่อให้กระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดองบรรลุผล โดยมี พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์ รองผอ.รมน.จังหวัด ผู้แทน ผบ.มทบ.21 ผบ กลล.รส.จว.นครราชสีมา ผู้แทน ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา คณะกรรมการ ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง นักการเมือง นักการเมืองท้องถิ่น นักวิชาการ กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง เข้าร่วมประชุม การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหตุการณ์ปกติ.

โคราชลุยปรองดอง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้