วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อลงกรณ์' โวผลงานปฏิรูปเข้าเป้าตามโรดแม็ป วอนทุกฝ่ายก้าวข้ามขัดแย้ง

"อลงกรณ์" ฟุ้งผลงานปฏิรูปประเทศเข้าเป้าตามโรดแม็ป วอนคนวิจารณ์เน้นหลักคิดมากกว่าใช้สำนวนโวหาร พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายก้าวข้ามความขัดแย้ง...

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.เวลา 14.00 น. ที่รัฐสภา นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.)กล่าวถึงความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศว่า ขณะนี้สปท.ได้ส่งรายงานการปฏิรูปประเทศและข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลแล้วจำนวนทั้งสิ้น 142 เรื่อง และอยู่ระหว่างปรับปรุง 4 เรื่อง ถือว่าขณะนี้การปฏิรูปมีความคืบหน้าอย่างมากบรรลุเป้าหมาย และเชื่อว่าการปฏิรูปประเทศจะขับเคลื่อนไปตามโรดแม็ปภายใต้การดำเนินการ ป.ย.ป.ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดอง (ป.ย.ป.) ขณะนี้การปฏิรูปประเทศในโรดแม็ป ระยะที่สองโดยมีเป้าหมายในปี 2560 จะปฏิรูป 27 วาระเร่งด่วน 42 ประเด็น และพ.ร.บ.เพื่อการปฏิรูปอีกกว่า 20 ฉบับให้แล้วเสร็จ โดยกฎหมายเพื่อการปฏิรูปขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการส่งให้ สนช.เพื่อพิจารณา และมีกฎหมายที่ส่วนราชการกำลังดำเนินการ 36 ฉบับ และอยู่ในการพิจารณาของกฤษฎีกา 8 ฉบับ สำหรับเรื่องการปรองดองอยู่ในช่วงรับฟังความคิดเห็นทั้งส่วนกลาง และภูมิภาคซึ่งมีสัญญาณที่ดีและได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วน

นายอลงกรณ์ กล่าวด้วยว่า ปีนี้ถือเป็นปีแห่งการปฏิรูป จึงขอเรียกร้องให้ทุกส่วนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนความคิด ก้าวข้ามความขัดแย้งในอดีตทุกคนต้องตระหนักว่าการปฏิรูปประเทศเป็นเรื่องของทุกคน ต้องเริ่มปฏิรูปที่ตนเองก่อนทั้งชุมชนและองค์กร ในส่วนของสปท.ที่ผ่านมา มีนักวิชาการและนักการเมืองบางคนอาจจะขาดข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าในการปฏิรูปประเทศ อาจจะเป็นข้อบกพร่องของ สปท. ดังนั้นทางเราจะมุ่งเน้นปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร แม้ว่าจะมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สปท.ในหลายๆ ช่องทาง แต่ดูเหมือนว่ายังไม่เพียงพอ

ดังนั้น จะเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อนำข้อมูลไปยังสาธารณชนมากขึ้น และขอให้ทุกภาคส่วนติดตามรายงานของ สปท. และหากมีข้อวิจารณ์อย่างไร ทาง สปท.ก็พร้อมรับฟังยืนยันว่าการทำงานของแม่น้ำ 5 สาย เราเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการวิพากษ์วิจารณ์และควรเน้นหลักคิดมากกว่าการใช้สำนวนโวหาร ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการเมืองแบบเก่า.

"อลงกรณ์" ฟุ้งผลงานปฏิรูปประเทศเข้าเป้าตามโรดแม็ป วอนคนวิจารณ์เน้นหลักคิดมากกว่าใช้สำนวนโวหาร พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายก้าวข้ามความขัดแย้ง.. 7 มี.ค. 2560 16:09 7 มี.ค. 2560 17:17 ไทยรัฐ