วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดโลก นรต.(2)

โดย สหบาท

หยิบองค์ความรู้จากกิจกรรมเทศกาลนักเรียนตำรวจเอเชียที่ประเทศเกาหลีใต้

นรต.กฤตนน คานแก้ว นำเอาความรู้มาถ่ายทอดแก่เพื่อนนักเรียนนายร้อยตำรวจ คิด “โมเดล” การฝึกรวมองค์ความรู้ 3 ด้านเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย การใช้อาวุธและยุทธวิธีตำรวจ ความรู้ด้านการสืบสวน และ เทคโนโลยีต่างๆในงานตำรวจ

ได้รับการสนับสนุนจาก พล.ต.ต.พงษ์พันธุ์ วรรณภักตร์ รอง ผบช.รร.นรต.ที่ดูแลด้านการฝึกและการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีคณาจารย์ อาทิ พ.ต.อ.สิริชัย มาสิลีรังสี พ.ต.ท.สุริยา มากแก้ว พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ ผลเกิด พ.ต.ท.พิพัฒน์ จันทร์รวม พ.ต.ต.วิทย์ธวัช ทองไถ่ผา ช่วยให้คำปรึกษา

สร้าง “คลื่นลูกใหม่” ของการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

เขายังรายงานความเคลื่อนไหวให้ มหาวิทยาลัยตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ ทราบโดยตลอด ถึงการนำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมเทศกาลนักเรียนตำรวจในเอเชียมาพัฒนาประเทศ และองค์กรตัวเองอย่างไร

เป็นแรงผลักดันให้จัดตั้ง “สมาคมสถาบันฝึกอบรมตำรวจในเอเชีย”

นอกจากนี้ นรต.กฤตนนได้บินไปดูงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจฟิลิปปินส์ และ สถานีตำรวจในฟิลิปปินส์ เก็บข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยตำรวจชุมชนสัมพันธ์ที่ให้ความสำคัญเทียบเท่างานด้านป้องกันปราบปราม งานจราจร งานสอบสวน และงานสืบสวน

เป็นหน้างานหลักที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประชาชนที่มีต่อตำรวจ

ด้วยวิธีการสอนหนังสือที่โรงเรียน ให้ความรู้แก่เยาวชนด้านการระวังภัยจากยาเสพติด การป้องกันภัยจากอาชญากรรม การแจกของที่ระลึกในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น วาเลนไทน์ วันคริสมาสต์ วันปีใหม่ และการแสวงหาความร่วมมือหาข่าวจากประชาชน

ก่อนเข้าเยี่ยมชม ศูนย์อำนวยการระบบรักษาความปลอดภัยของเมืองบีเนียน ที่รวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดทั่วเมืองมาไว้ที่เดียว มีการประสานงานกันระหว่างตำรวจ หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาล และฝ่ายรับร้องของเทศบาลเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างแท้จริง

เปิดโลก นรต.กฤตนน คานแก้ว ที่พร้อมจะนำมาถ่ายทอดสู่เพื่อนร่วมสถาบัน.

สหบาท

7 มี.ค. 2560 15:33 7 มี.ค. 2560 15:33 ไทยรัฐ