วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ปลุกพลังสตรีลุกขึ้นสู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

เตือนใจ ดีเทศน์ และอังคณา นีละไพจิตร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน.

การเดินทางในบทบาทผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้ง อนุกรรมการด้านสิทธิสตรี ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จึงจัดงานเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เนื่องในวันสตรีสากล (8 มีนาคม) ประจำปี 2560 เพื่อยกย่องผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ที่กำลังทำงานอย่างหนักในการปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศ ไทย พร้อมๆไปกับการรณรงค์ให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของผู้หญิง ซึ่งมีส่วนสำคัญ ในการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างการ เปลี่ยนแปลง และยกระดับสิทธิมนุษยชน ในสังคมไทย ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เมื่อวันจันทร์ (6 มี.ค.) ที่ผ่านมา

อังคณา นีละไพจิตร ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านสิทธิสตรี กล่าวว่า ขณะที่ผู้หญิงพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยและความเป็นธรรม ผู้หญิงกลับต้องเผชิญกับการถูกเลือกปฏิบัติซ้ำซ้อนทางสังคมและวัฒนธรรม แม้ในกระบวนการต่อสู้ด้วยกันเอง ก็ยังมีความพยายามลดทอนศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง ทำให้เป็นอุปสรรคที่เสียงของผู้หญิงมักไม่ถูกได้ยินหรือรับฟังเทียบกับผู้ชาย ในโอกาสวันสตรีสากลจึงขอส่งสารไปยังรัฐบาล ขอให้รีบเร่งดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องคุ้มครองนักสิทธิมนุษยชนทุกคน โดยเฉพาะนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง

ด้าน ทิชา ณ นคร ได้กล่าวปาฐกถาหัวข้อ “ผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษยชน : การขับเคลื่อนเพื่อความยุติธรรมในสังคม” ว่า กระบวนการปกป้องสิทธิของผู้หญิงถือว่าเป็นประเด็นที่อ่อนไหว เพราะคนทำหน้าที่ปกป้องสิทธิมนุษยชน มักจะถูกคุกคามตั้งแต่ระดับอ่อนๆ เช่น ข่มขู่ คุกคาม จนกระทั่งเอาถึงชีวิต ซึ่งนักปกป้องสิทธิทั้งหญิงและชายล้วนมีความสุ่มเสี่ยงเท่าๆกัน ทว่านักปกป้องสิทธิผู้หญิงความเปราะบางเรื่องนี้จะสูงกว่า เช่น โดนละเมิดทางเพศ การข่มขู่ให้หวาดกลัว การกีดกัน การเหยียดหยาม ดังนั้นประเด็นการปกป้องสิทธิของผู้หญิงจึงมีแรงเสียดทานที่สูงกว่าผู้ชาย และปัจจุบันเพศที่สามเองล้วนสุ่มเสี่ยงพอกัน ดังนั้นกลไกระดับองค์กรสิทธิมนุษยชนต้องทำหน้าที่เป็นผู้ปกป้องผู้หญิงนักปกป้องอย่างแข็งแรง เพื่อให้บุคคลเหล่านี้สามารถเคลื่อนไหวงานในมิติที่ยากขึ้น โดยไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและไม่ตกอยู่ในอันตราย เพื่อให้พวกเธอเหล่านั้นรู้สึกว่าการทำงานมีหลักประกัน.

การเดินทางในบทบาทผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้ง อนุกรรมการด้านสิทธิสตรี ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จึงจัดงานเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน... 7 มี.ค. 2560 15:27 7 มี.ค. 2560 15:28 ไทยรัฐ