วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปภ.รับรายงาน ไฟป่าลุกไหม้ 3 จว.-คุณภาพอากาศลำปาง ยังไม่กระเตื้อง

ปภ. รายงานเกิดสถานการณ์ไฟป่า น่าน พะเยา สุราษฎร์ธานี ส่วนหมอกควันที่ลำปาง พร้อมประสาน 9 จังหวัดภาคเหนือร่วมแก้ไขปัญหาและควบคุมอย่างเต็มกำลัง 

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 60 เกิดสถานการณ์ไฟป่าใน 3 จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่ น่าน และพะเยา ภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี โดย จ.น่าน เกิดไฟป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำว้า และป่าห้วยสาลี พื้นที่ป่าได้รับความเสียหายประมาณ 60 ไร่ จ.พะเยา เกิดไฟป่าบริเวณป่าชุมชนบ้านปงสนุก ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย จ.สุราษฎร์ธานี เกิดไฟป่าบนภูเขาเพชร ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี พื้นที่ป่าได้รับความเสียหายประมาณ 20 ไร่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกปฏิบัติการดับไฟป่า พร้อมจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าลุกลามขยายวงกว้าง

อย่างไรก็ตาม จากการประสานข้อมูลคุณภาพอากาศกับกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 7 มี.ค. เวลา 05.00 น. พบว่า พื้นที่จังหวัดภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา และตาก ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 72 - 154 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) มีค่าระหว่าง 70-115 ซึ่งคุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดย จ.ลำปาง ในพื้นที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ มีคุณภาพอากาศเกินเกณฑ์มาตรฐานและอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ค่า PM10 154 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า AQI 115

ทั้งนี้ ได้ประสาน 9 จังหวัดภาคเหนือ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเข้มข้น โดยใช้กลไก “ประชารัฐ” ขับเคลื่อนการทำงานในมิติเชิงพื้นที่ พร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดและอำเภอเป็นศูนย์กลางในการอำนวยการสั่งการควบคุมปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังและระงับเหตุไฟป่าระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครภาคประชาชนจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงกรณีเกิดวิกฤติหมอกควันให้คุมเข้มไม่ให้มีการเผาในพื้นที่ ควบคู่กับการจัดทำข้อตกลงของชุมชนประกาศเขตห้ามเผา รวมถึงระดมวัสดุอุปกรณ์ฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองหมอกควันในอากาศ อีกทั้ง แจกจ่ายหน้ากากอนามัยและให้คำแนะนำการปฏิบัติตนในช่วงเกิดสถานการณ์หมอกควัน.

ปภ. รายงานเกิดสถานการณ์ไฟป่า น่าน พะเยา สุราษฎร์ธานี ส่วนหมอกควันที่ลำปาง พร้อมประสาน 9 จังหวัดภาคเหนือร่วมแก้ไขปัญหาและควบคุมอย่างเต็มกำลัง 7 มี.ค. 2560 13:26 7 มี.ค. 2560 16:35 ไทยรัฐ