วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย ซี.12
8 มี.ค. 2560 05:01 น.
ประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประชาสัมพันธ์จังหวัด

โดย ซี.12
8 มี.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

บทบาทของประชาสัมพันธ์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในส่วน ภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้นตามภาระหน้าที่ที่มีมากขึ้นหลังจากมีการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดขึ้นทุกจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นเลขานุการ

โดยภารกิจสำคัญคือการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ของประเทศไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด

วันนี้ วันที่ 8 มีนาคม 2560 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครจึงมีการสัมมนาประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติดังกล่าว โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ มาเปิดการสัมมนา ซึ่งคงจะฝากมุกเด็ดไว้อีกครั้ง

จุดสำคัญของรายการนี้คือการอภิปรายเรื่องเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จังหวัดกับการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ของชาติอย่างมืออาชีพ ซึ่งเป็นทัศนะของ

รองศาสตราจารย์ไชยา ยิ้มวิไล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และประธานอนุกรรมการการปฏิบัติด้านการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5

นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และอนุกรรมการปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ ตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5

นายวิทวัส ชัยปาณี ประธานเครือข่ายบริษัท ครีเอทีฟ จูซ เวิลด์ กรุ๊ป นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

นายอมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น ผู้ดำเนินการอภิปราย

เพื่อระดมความคิดเห็น จัดทำ และนำเสนอแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับภาคและระดับจังหวัด (76 จังหวัด) เรื่องการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เมื่อตอนที่มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) ไปสู่การปฏิบัติ เมื่อตอนปลายปีที่แล้ว รองนายกฯวิษณุ ในฐานะประธาน กรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ เคยระบุว่า ถือว่าทุกคนที่มาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เป็นภาค “รัฐ” โดยจะต้องมีการแสวงหาความร่วมมือจากภาค “ประชา” คือ การสร้างเครือข่าย การใช้เครื่องมือ และที่สำคัญคือการใช้กลไกของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ซึ่งต้องมีการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานในจังหวัดทั้งที่ร่วมเป็นอนุกรรมการและไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการเพื่อตอบสนองแนวทาง “ประชารัฐ” ของรัฐบาล จึงจะถือได้ว่าประชาสัมพันธ์จังหวัดได้ใช้กลไกของรัฐในการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์จากส่วนกลางลงสู่จังหวัดอย่างแท้จริง

มาถึงตอนนี้ผ่านไป 2 เดือนเศษน่าจะมีอะไรงอกเงยในงานให้จับต้องได้บ้างแล้ว ประกอบกับสถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเหลือเกินในช่วงหลังปีใหม่

ประชาสัมพันธ์จังหวัดในแต่ละจังหวัดจะต้องมีบทบาทแตกต่างกันไปในการทำความเข้าใจกับประชาแทนรัฐในเรื่องสำคัญล่อแหลม

ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี ก็ย่อมมีเรื่องให้ทำอย่างหนึ่งแตกต่างไปจากประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ ในขณะที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส ก็ต้องว่าไปอีกทาง จริงไหม.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้