วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทำให้ (3)

‘ทำให้’ ภาษาอังกฤษมีอยู่หลายคำ เช่น make, cause, lead to, result in, create, bring about, give rise to, generate, be responsible for, set off และ trigger

เมื่อวานผมรับใช้ถึง generate วันที่ 3 นี้ผมขออนุญาตมาต่อกันที่ be responsiblefor เป็นคนหรือสิ่งของที่ทำให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น The company meeting concluded that the former manager was responsible for the company’s failure. ที่ประชุมบริษัทสรุปว่าผู้จัดการคนก่อนทำให้เกิดความล้มเหลวของบริษัท

อีกคำหนึ่งก็คือ set off กริยาวลีนี้สื่อถึง เป็นสาเหตุให้เกิดขึ้นในทันทีทันใด โดยเฉพาะ การต่อสู้ ประท้วง การโต้เถียงกันของคนเป็นจำนวนมาก The killing of Boris Yefi– movich Nemtsov set off a wave of rioting across Russia. การฆาตกรรมบอริส เยฟิโมวิช เนมต์ซอฟ เป็นสาเหตุทำให้เกิดการจลาจลทั่วรัสเซีย หรือ The Prime Minister’s announcement set off a national debate about the future of Cambodia. การประกาศของนายกรัฐมนตรีก่อให้เกิดการถกเถียงกันไปทั้งประเทศเกี่ยวกับอนาคตของกัมพูชา

ส่วน trigger กระตุ้นทำให้สถานการณ์เลวร้ายเริ่มเกิด หรือ จุดชนวน เช่นบอกว่า Certain foods can trigger allergies. อาหารบางประเภทกระตุ้นให้เกิดโรคภูมิแพ้ หรือ The fighting in Santa Cruz de Tenerife was triggered by a series of events, beginning with the killing of the governor last year. การต่อสู้กันในเมืองซานตากรุซเดเตเนรีเฟของสเปนถูกกระตุ้นด้วยเหตุการณ์หลายอย่างเริ่มจากการฆาตกรรมผู้ว่าฯ เมื่อปีที่แล้ว.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

7 มี.ค. 2560 11:40 7 มี.ค. 2560 11:40 ไทยรัฐ