วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สศช.เตือน “ภัยแล้ง” จ่อถล่มประเทศไทย เปิดโผอาชีพรอวันตกงาน

สศช.เตือน “ภัยแล้ง” จ่อถล่มประเทศไทย เปิดโผอาชีพรอวันตกงาน

  • Share:

สศช.ห่วงบางพื้นที่ยังไม่พ้นบ่วงกรรมภัยแล้งปีนี้ เหตุน้ำต้นทุนในเขื่อนน้อย หวั่นตลาดแรงงานยุคดิจิทัล 4.0 ปั่นป่วน ผู้ประกอบการพึ่งเทคโนโลยี ทำแรงงานมนุษย์หมดความหมาย พนักงานแบงก์ ธุรกิจค้าปลีกจ่อปากเหว ขณะที่มาตรการสนับสนุน คนไทยออมเงินเพื่อใช้หลังเกษียณยังห่างเป้า

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงภาวะสังคมไทยไตรมาสที่ 4 และภาพรวมปีที่ผ่านมา ว่า การว่างงานไตรมาสที่ 4 ปี 2559 อยู่ที่ 0.97% และตลอดทั้งปีที่ผ่านมา มีอัตราว่างงาน 0.99% คิดเป็น 377,466 คน เพิ่มสูงขึ้นจาก 0.88% ในปี 2558 โดยปีที่ผ่านมาผู้มีงานทำในภาคเกษตรลดลง 4.3% เนื่องจากผลกระทบจากภัยแล้ง และครึ่งหลังของปีที่ผ่านมาก็เกิดความเสียหายจากอุทกภัยในภาคใต้ ทำให้เกษตรกรต้อง เลื่อนการเพาะปลูกจนส่งผลกระทบถึงการว่างงานในเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ที่อัตราการว่างงานอยู่ที่ 1.2% ขณะที่การจ้างงานนอกภาคเกษตรปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 0.8% ในสาขาก่อสร้าง ขายส่ง ขายปลีก สาขาโรงแรม ภัตตาคาร

ทั้งนี้ แม้ว่าปีนี้สภาพอากาศได้คลี่คลายลง แต่ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเดือน ธ.ค.2559-ม.ค.2560 ทำให้เกิดความเสียหายกับประชาชนและเกษตรกร มีพื้นที่ปลูกพืชเสียหาย 1,095,302 ไร่ ด้านประมง 96,114 ตารางเมตร ด้านปศุสัตว์ 8,882,014 ตัว แม้ว่าภาพรวมของปีนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนทั้งประเทศ ที่เป็นน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในฤดูแล้ง มีปริมาณมากกว่าปี 2556 แต่น้ำในเขื่อนบางแห่ง มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปกติ เช่น เขื่อนลำปาว เขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งอาจส่งผลให้มีน้ำไม่พอใช้ในฤดูแล้งปีนี้ในบางพื้นที่

“ภาพรวมการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ภาคเกษตรปีนี้ คาดว่าจะเป็นบวก เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรเริ่มดีขึ้น โดยเดือน ม.ค.ดัชนีผลผลิตทางการเกษตรขยายตัว 3.4% ดัชนีราคาขยายตัว 15.6% ส่งผลให้รายได้เกษตรกรในเดือน ม.ค.เพิ่มขึ้น 19.5% และตลอดปีนี้ คาดว่าดัชนีผลผลิตภาคเกษตรจะขยายตัว 2-3% ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 5-6% รายได้เกษตรกรจะเพิ่มขึ้น 10% แม้ยังมีเกษตรกรบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เพราะน้ำต้นทุนอยู่น้อยมากในบางเขื่อน”

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่จะมีผลกระทบต่อการจ้างงานและรายได้ของแรงงานในอนาคตคือ การปรับตัวของตลาดแรงงานเข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 มีผลให้ผู้ประกอบการปรับตัว เช่น การนำเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต และลดการใช้กำลังแรงงานคน ซึ่งขณะนี้ยังประเมินไม่ได้ว่าผลกระทบจากการปรับตัวเข้าสู่ยุค 4.0 ที่จะใช้เครื่องมือ เครื่องจักรมาทดแทนแรงงานมนุษย์จะกระทบต่อตลาดแรงงานเท่าใด โดยเฉพาะผลกระทบต่อแรงงานภาคธนาคาร ธุรกิจค้าปลีก จะเป็นกลุ่มแรกๆที่มีผลกระทบ และในอนาคตจะมีผลกระทบอีกหลายๆด้าน อาทิ รถยนต์ที่ไม่ใช้คนขับ การใช้โดรนขนส่งสินค้า คลังสินค้าอัจฉริยะ

“ภาครัฐควรส่งเสริมให้คนไทยออมเงิน เพื่อเป็นรายได้เลี้ยงดูตัวเองในวัยเกษียณอายุ ซึ่งปัจจุบันแม้ว่าภาครัฐจะขยายช่องทางการออมเงินผ่านระบบประกันสังคม และกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อให้แรงงานนอกระบบมีหลักประกันทางสังคม แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสนใจ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า ผู้ไม่ประกอบอาชีพ เพราะปีที่ผ่านมา กอช.มีสมาชิก 524,317 คน ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 ล้านคน คาดว่าเป็นเพราะแรงจูงใจให้คนมาเป็นสมาชิกยังไม่เพียงพอ”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้