วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ดันไทยศูนย์กลางอากาศยานภูมิภาค ทุ่ม 4 แสนล้านท้าชนสิงคโปร์-ฮ่องกง

ดันไทยศูนย์กลางอากาศยานภูมิภาค ทุ่ม 4 แสนล้านท้าชนสิงคโปร์-ฮ่องกง

  • Share:

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม ได้แถลงข่าวพร้อมนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หลังการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานของไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอากาศยานของภูมิภาคได้จริง ทั้งด้านการขนส่งคน ขนส่งสินค้า และการซ่อมสร้างชิ้นส่วนอากาศยานโดยให้มีคณะกรรมการนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยาน ขึ้นมาขับเคลื่อนการทำงานอย่างเป็นระบบและบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

ด้านนายกอบศักดิ์เปิดเผยว่าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1. การพัฒนาสนามบินไทยให้เป็นศูนย์กลางการบินไม่น้อยหน้าสิงคโปร์และฮ่องกง 2.การพัฒนาอุตสาหกรรมขนส่งสินค้า 3. การพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมสร้างอากาศยาน เนื่องจากมีความสำคัญกับประเทศอย่างมาก โดยการพัฒนาสนามบินในระยะ 10 ปีจากนี้ มีแผนลงทุนรวม 406,000 ล้านบาท ใช้ทั้งงบประมาณ และเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนกับรัฐภายใต้ระบบ PPP เพื่อขยายขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารของสนามบินในประเทศ 39 สนามบิน จากปัจจุบันที่ 130 ล้านคนต่อปี เป็น 277 ล้านคน แบ่งเป็นการลงทุนในสนามบินหลัก 320,000 ล้านบาท เพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารจาก 78 ล้านคนต่อปี เป็น 160 ล้านคน โดยสนามบินสุวรรณภูมิจะมีการลงทุน 130,000 ล้านบาท เพิ่มความสามารถรองรับผู้โดยสารจาก 45 ล้านคน เป็น 90 ล้านคน สนามบินอู่ตะเภาลงทุน 140,000 ล้านบาท รองรับผู้โดยสารจาก 3 ล้านคน เป็น 30 ล้านคน และสนามบินดอนเมืองจาก 30 ล้านคนเป็น 40 ล้านคน

รวมทั้งลงทุนสนามบินขนาดกลาง 70,000 ล้านบาท และลงทุนสนามบินขนาดเล็ก 16,000 ล้านบาท ทั้งนี้จะให้เอกชนเข้ามาลงทุนในสนามบินภูมิภาค 11 แห่ง ส่วนการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้า เพื่อเพิ่มการขนส่งสินค้าจาก 1.3 ล้านตันต่อปีให้เป็น 3 ล้านตัน เนื่องจากธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ โตถึง 36% จึงจะเร่งทำเขตปลอดอากรและปลดล็อกกฎหมายที่ทำให้ไทยสู้กับฮ่องกงและสิงคโปร์ไม่ได้ ส่วนการเป็นศูนย์ซ่อมสร้างอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน จะใช้พื้นที่สนามบินอู่ตะเภากว่า 600 ไร่ ใหญ่กว่าศูนย์ซ่อมสร้างอากาศยานของสิงคโปร์ ซึ่งจะให้ต่างชาติถือหุ้นได้มากกว่า 51% และมีอำนาจบริหารด้วย จากปัจจุบันให้เฉพาะคนไทยเท่านั้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้